• Najúspešnejší študenti odchádzajú na letné prázdniny aj tento rok s cenami

      Posledná časť školského roka 2021/2022  - teda letné prázdniny, sa začína. Na letné prázdniny aj tento rok odchádzali najúspešnejší žiaci a najlepší absolventi  s cenami od firiem a rodičovského združenia.

      Súťaž "Najlepší absolvent školy" finančne dotuje spoločnosť ZF Active Safety Slovakia s.r.o. v Novom Meste nad Váhom finančnou sumou 500 Eur. Z pomedzi 13  nominovaných absolventov tento rok boli ocenení:

      1. Martin Valo, IV.D,

      2. Patrik Šrámek, IV.C,

      3. Samuel Paučin, IV.B.

      Zástupcovia spoločnosti Hella Slovakia Front – Lighting s.r.o., Kočovce odovzdali vecné ceny trom najúspešnejším žiakom 2021/2022 (z 27 nominovaných):

      Matej Dujka, III.F, Mário Čikel, III.F, Patrik Chupáč, IV.C.

      Združenie rodičov pri SOŠ ocenilo ďalších 3 žiakov: Patrik Kusovský, Damian Dalibor Kusovský a Marián Chorvát, všetci z III.B.

      VACUUMSCHMELZE s.r.o., Horná Streda  venovala vecné dary 3 študentom za celoročne aktívny prístup k plneniu povinností v systéme duálneho vzdelávania a za študijné výsledky z predmetu odborný výcvik vo firme.

      Všetci 63 vyznamenaní študenti školy si odnášajú od Združenie rodičov pri SOŠ knihy.

      Krásne prázdniny a dovidenia v školskom roku 2022/2023!

     • Ocenení študenti z našej školy k rámci osláv Dňa mesta

      V rámci osláv Dňa mesta Nové Mesto nad Váhom primátora mesta oceňuje najúspešnejších žiakov a študentov ZŠ a SŠ. Tak tomu bolo aj tento rok. 10.júna 2022  primátor mesta Ing. Jozefa Trstenský udelil Výročnú cenu primátora mesta za školský rok 2021/ 2022 aj našim študentom v kategórii:

      • prírodovedné predmety: Alexandre Hricovej, I.C
      • technické a odborné predmety: Samuelovi Paučinovi, IV.B

      Okrem toho  Čestné uznanie primátora mesta získavajú:

      • za úspechy v oblasti spoločenskovedných predmetov: Maroš Herman, I.C
      • za úspechy v oblasti prírodovedných predmetov: Patrik Šrámek, IV.C, Patrik Chupáč, IV.C
      • za úspechy v oblasti technicko-odborných predmetov: Matej Dujka, III.F
      • za úspechy v oblasti športu a telesnej kultúry: Samuel Košťál, II.F, Viliam Herák, II.F, Samuel Madžo, II.B, Richard Pupák, I.B, Lukáš Kotleba, III.D.

      Blahoželáme  a prajeme ďalšie úspechy!

     • Rozlúčka so štvrtákmi

      27.5.2022 skončil  školský rok pre študentov 4. ročníka. V tento deň  sme sa s nimi rozlúčili  a popriali  veľa šťastia  pri maturitných skúškach, ktorými ukončia svoje študentské  časy na našej škole. Ocenili sme tých najúspešnejších.  

     • Voľné miesta pre uchádzačov v prijímacom konaní

      SPŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom oznamuje, že sú ešte  voľné miesta v prijímacom konaní pre školský rok 2022/2023 v študijných odboroch:

      4-ročné štúdium ukončené maturitou

      • Strojárstvo
      • Elektrotechnika

      4-ročné štúdium ukončené maturitou a s výučným listom

      • Mechanik nastavovač
      • Mechanik elektrotechnik

       

      Uchádzači o štúdium podávajú prihlášku na strednú školu

      do 2. kola prijímacieho konania, ktorú vystaví základná škola.

       

      Termín prijímacích skúšok  2. kola je 21. júna 2022.

      Pre 2. kolo platia kritériá prijímacieho konania z 1. kola. Podrobnejšie informácie na SPŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom, www.spsnmnv.sk, zsps@spsnmnv.sk, tel: 032/7465214.                                              

     • „Mladý Európan“ aj s našou účasťou

      26. apríl 2022. Deň ako každý iný. To teda nie. Prečo? Pretože v tento deň sa aj za účasti našich žiakov konalo v Trenčianskej Univerzite Alexandra Dubčeka regionálne kolo súťaže Mladý Európan.

      V krátkosti o tejto súťaži: Vyhlasovateľom súťaže bolo Zastúpenie Európskej komisie v SR, Europe Direct na Slovensku a Európske informačné centrum v Bratislave. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi žiakmi stredných škôl; dôležité sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

      Stredná priemyselná škola z Nového Mesta nad Váhom mala konečne, po niekoľkých rokoch neúčasti v tejto súťaži, žiacky tím, v zložení Michal Malíček, Laura Schönová, Peter Šimna (všetci II.B), ktorý nás reprezentoval v oblasti, v ktorej dominujú zväčša žiaci gymnázií.

      Prvou podmienkou účasti nášho tímu bolo odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade EÚ, teda o Francúzsku, alebo o Českej republike, ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2022.

      Následne sa mohli zúčastniť súťaže Mladý Európan. V prvom kole súťažné tímy absolvovali vedomostný test o Európskej únii; druhé kolo spočívalo v správnom vyplnení jazykovej krížovky a určenia jej tajničky, ktorej obsah tvorili jazykové výrazy zo skupiny 24 úradných jazykov EÚ. Finálneho kola sa zúčastnili už len tri najlepšie tímy a otázky boli z troch oblastí: osobnosti, dominanty, symboly členských krajín EÚ.

      Napriek tomu, že nebol tento náš tím v top 3, treba skonštatovať, že sa naši žiaci v konkurencii štrnástich tímov z Trenčianskeho kraja nestratili a majú veľký potenciál do ďalších ročníkov súťaží zameraných na Európsku úniu, ľudské práva či iné oblasti súvisiace s výchovou k občianstvu.

      Milí žiaci, ďakujeme za váš záujem o túto oblasť verejného života a za vzornú reprezentáciu našej školy.

      PhDr. Ondrej Halás, PhD.

     • Úspechy v športe

      Posledný aprílový týždeň sa uskutočnili  medzinárodné majstrovstvách Slovenska v silovom trojboji "OPEN Majstrovstvá SLOVENSKA 2022".

      Z našej školy  sa ich  zúčastnili dvaja študenti: Samuel Košťál a Viliam Herák, obaja z II.F a obaja s výborným výsledkom.

      Samuel Košťál - získal 1. miesto a stal sa Majstrom Slovenska v kategórii dorast do 100 kg.

      Viliam Herák - skončil na 3. mieste v kategórii dorast do 90 kg.

      Blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy.

     • Úspech v celoštátnom kole SOČ

      V dňoch 27. 04. – 29. 04. 2022 prebehlo Celoštátne kolo SOČ na SOŠ EHS Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, v Bardejove.

      Súťažilo sa vo všetkých 17 súťažných odboroch, v každom odbore mohli byť 2 práce z každého kraja. Práce boli hodnotené 3-člennou odbornou  hodnotiacou komisiou, v ktorej boli zastúpení porotcovia z rôznych krajov.

      V troch súťažných odboroch súťažili aj práce našich žiakov:

      07 - Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

      Samuel Ondrejka, IV. F

      Martin Hanzlík, III. C

      09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      Samuel Paučin, IV. B

      11 – Informatika

      Patrik Chupáč, IV. C

      Najúspešnejšie z nich  - na medailovom mieste skončil Samuel Paučin, ktorý sa so svojou prácou Štiepačka na kusové palivové drevo umiestnil na 2. mieste.

      Blahoželáme!

     • Deň pre svoje mesto

      22. apríl je medzinárodný Deň zeme.  Upozorňuje na nezastaviteľné poškodzovanie životného prostredia. Odborníci, ale aj široká verejnosť hľadajú v tento deň riešenia, ako tomu zabrániť.  

      Tento rok sme si pripomenuli 52. výročie Dňa Zeme, ktorý vznikol v roku 1970 hlavne ako vyslovená myšlienka ekológov o potrebe chrániť našu planétu. Skutočne svetovým sa stal v roku 1990, a to vďaka medzinárodnej kampani, v ktorej sa aktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta.

      Aj my sme sa zapojili do upratovania a čistenia verejných priestranstiev a školského areálu.

     • V súťaži SYGA v TOP 5

      Každoročne sa naša škola zapája do súťaže SYGA (Siemens Young Generation Award), ktorú organizuje spoločnosť Siemens a je zameraná na aplikovanie PLC systémov v priemyselnej oblasti. Vďaka účasti v tejto súťaži škola pravidelne dostáva technické vybavenie Siemens (PLC, HMI panely).

      Tento rok sa konal 19. ročník, kde vo finálovom výbere súťažilo päť najlepších prác z celého Slovenska. Autori ich prezentovali prostredníctvom videokonferencie pred odbornou porotou spoločnosti Siemens. Našu školu reprezentoval študent Adam Benka zo IV.B triedy s prácou Riadenie modelu 3D robota pomocou S7-1200. 

     • Úspešne v krajskom kole SOČ

      Dňa 30. 03. 2022 sa realizovala po 2 rokoch dištančných prehliadok opäť prezenčná forma krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti (44. ročník SOČ).

      Súťažilo sa vo všetkých 17 súťažných odboroch, kde bolo prihlásených spolu 184 prác.

      Práce hodnotili min. 3-členné odborné hodnotiace komisie. V niektorých súťažných odboroch boli tieto komisie doplnené členmi z vysokých škôl a praxe.

      Medzi súťažnými prácami sa nestratili ani práce našich študentov, ktorí nás vzorne reprezentovali v 10 súťažných odboroch.

      Najlepšie uspeli žiaci v týchto súťažných odboroch:

      07 - Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

      1.miesto Samuel Ondrejka s prácou Liaheň kurčiat na našej minifarme

      3. miesto Martin Hanzlík s prácou Chov a výchova vybraných plemien psov

      09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      1.miesto Samuel Paučin s prácou Štiepačka na palivové kusové drevo

      11 – Informatika

      2.miesto Patrik Chupáč s prácou Tvorba programu automobilové simulátora

      3.miesto Patrik Šrámek s prácou Nebezpečenstvo hackingu

      14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      3.miesto Matej Beňuš s prácou Tvorba náučnej webovej aplikácie

       

      Blahoželáme!

      Práce, ktoré sa umiestnili na 1. a 2. mieste postupujú do Celoštátneho kola SOČ, ktoré sa bude konať v Bardejove 27. – 29. 04. 2022.

      Poďakovanie však patrí všetkým našim žiakom, ktorí nás vzorne reprezentovali.

      Postupujúcim prajeme úspech aj na Celoštátnom kole SOČ.

     • 3. miesto z celoštátneho kola ZENIT v strojárstve

      V súťaži ZENIT sa minulý týždeň uskutočnilo už celoštátne  kolo. V ZENIT v strojárstve reprezentovali trenčiansky kraj naši študenti:

      Martin Kutaj, IV.B - kat. A (priemyslovácke odbory),  Mário Čikel, III.F - kat. S (strojné obrábanie) a Matej Dujka, III.F   -  kat. R (ručné obrábanie).

      Z nich na medailovom mieste skončil a získal 3. miesto:

      Matej Dujka, III.F  v kat. R (ručné obrábanie).

      Blahoželáme a prajeme všetkým ďalšie  úspechy!

     • Úspešní v krajskom kole Enersol

      Dňa 4.3.2022 sa konalo krajské kolo súťaže Enersol. Súťaž je zameraná na energiu Slnka, na obnoviteľné zdroje a na šetrenie s energiami. V tomto školskom roku sme mali bohaté zastúpenie vo všetkých kategóriách.

      V Hlavnej kategórii našu školu reprezentovali žiačky Alexandra Hricová a Bianka Majdišová s hrou „Eko mesto v Minecrafte“. Dievčatá obsadili 1. miesto.

      V Tvorivej kategórii nás reprezentovali Marek Zemanovič so zariadením na meranie a kontrolovanie solárnych teplovodných panelov. Za túto prácu získal 2. miesto. Zároveň nás reprezentoval Juraj Volár so zariadením na meranie a kontrolovanie fotovoltaických panelov.

      V Propagačnej kategórii našu školu reprezentovali Erik Smolka v materiálmi na tému „Obnoviteľné zdroje energie“, kde získal 1. miesto a Martin Navrátil s ručnou kresbou „Zdravie Zeme?“, ktorý obsadil 3. miesto.

      Držitelia 1. a 2. miest (Alexandra Hricová, Marek Zemanovič a Erik Smolka) budú našu školu reprezentovať na celoštátnom kole súťaže Enersol v Senici, ktoré sa bude konať v dňoch 4.- 6.4.2022.

      Blahoželáme!

     • Školské kolo SOČ

      V dňoch 21.a 22. februára 2022 sa uskutočnilo Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti.

      Žiaci prezentovali svoje práce v 10 súťažných odboroch. Odborné hodnotiace komisie spolu hodnotili 56 prác, 58 žiakov. Potešilo nás, že sa do tejto súťaže aktívne zapojili aj žiaci tretieho ročníka.

      Do obvodného (krajského) kola odborné hodnotiace komisie vybrali 18 prác.

      Postupujúcim prajeme veľa šťastia v ďalšom kole a čo najlepšie umiestnenie!

       

     • Pozdrav z Turecka, Istanbul 14.2. - 18.2.2022

      Po dlhej dobe sa podarilo uskutočniť reálnu mobilitu v rámci projektu Erasmus s názvom "Trvalo udržateľný rozvoj: Spoločné vzdelávacie modely pre obnoviteľné zdroje energie" C.L.M.R.E.S. (kód projektu 2020-1-SK01-KA229-078266), kde je naša škola hlavný koordinátor projektu.

      13.2.2022 naši  učitelia vycestovali do tureckého Istanbulu, aby spoločne s partneri z hostiteľskej školy, Talianska, Španielska a Poľska predstavili svoje školy, národné školské systémy a situáciu  v jednotlivých krajinách v oblasti zdrojov energií - tradičných a alternatívnych a aby pripravili mobility aj pre žiakov.

      V júni 2022 naša škola pripraví stretnutie, ktoré bude venované solárnej energie  a privíta  z každej krajiny 6 žiakov a 2 učiteľov. V ďalšom školskom roku sa uskutočnia stretnutia v ďalších krajinách.

     • Krajské kolo ZENIT v strojárstve, v elektronike a v programovaní

      Súťaž ZENIT „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť“ je zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo, v ktorej sa vyhľadávajú talentovaní a nadaní žiaci SŠ, rozvíjajú sa tvorivé kompetencie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti. V novembri sa uskutočnili krajské kolá súťaže.

      ZENIT v strojárstve má 4 kategórie, vo všetkých sme mali zastúpenie a aj zvíťazili. Títo žiaci postupujú do celoštátneho kola:

      • kat. A (priemyslovácke odbory) - Martin Kutaj, IV.B
      • kat. S (strojné obrábanie) - Mário Čikel, III.F
      • kat. R (ručné obrábanie) - Matej Dujka, III.F
      • kat. C (CNC technológie) - Marcel Majerovič, IV.D

      ZENIT v elektronike

      V krajskom kole nás reprezentovali  3  žiaci:

      • kat. A (žiaci 3. a 4. roč.) - Damián Dalibor Kusovský a Patrik Kusovský, obaja z III.B, skončili  na 4. a 5. mieste,
      • kat. B (žiaci 1. a 2. roč.) - Dominik Čaňo, II.F, skončil na 5. mieste.

      ZENIT v programovaní

      • PROGRAMOVANIE - kat. A (žiaci  3. a 4. roč.) - súťažil Patrik Šrámek, IV.C , kat.B (žiaci 1. a 2. roč.) -  Jozef Kratochvíl, II.C.
      • GRAFIK DIZAJNÉR - súťažili 2 žiaci: Milan Géci  a Marek Zemanovič, obaja zo IV.C. V silnej konkurencii v kraji Milan Géci obsadil 2. miesto.
      • WEB DEVELOPER - našu školu reprezentoval Erik Šebo a Matej Balaj, obaja z III.C, ktorí  skončili  na 4. a 5. mieste.

      Blahoželáme a prajeme všetkým veľa ďalších úspechov!

     • „Spolu úspešnejší 2021“

      Výzva "Spolu úspešnejší 2021" je program doučovania žiakov stredných škôl s cieľom zmierniť dopady pandémie.

      Škola ponúka:

      Doučovanie je zamerané najmä na odborné predmety, praktické vyučovanie, s možnosťou i ostatných predmetov, kde sa budú precvičovať:

      – zručnosti a schopnosti, ktoré žiaci počas pandémie nenadobudli v plnom rozsahu v dôsledku absencie prezenčnej formy vyučovania.

      Záujemci o doučovanie, prihláste sa u svojich vyučujúcich daných predmetov.

       

      Aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

      Zverejnené na nástenke edupage školy 28.9.2021: https://zspsnmnv.edupage.org/timeline/?

  • 8. - 14. august

   • Po08. 08.
   • zatiaľ žiadne údaje
   • Ut09. 08.
   • zatiaľ žiadne údaje
   • St10. 08.
   • zatiaľ žiadne údaje
   • Št11. 08.
   • zatiaľ žiadne údaje
   • Pi12. 08.
   • zatiaľ žiadne údaje