Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dominika Rarigová
Učebňa 104
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Miroslav Oravec, PhD.
Učebňa 312
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Ondrej Halás, PhD.
Učebňa 105
I.F Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Dušan Solovic
Učebňa 321
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Kepshová
Učebňa 101
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milan Lipták
Učebňa 308
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Marta Murgašová
Učebňa 205
II.F Rozvrh
Triedny učiteľ Peter Haviernik
Učebňa 103
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jarmila Janisková
Učebňa 305
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milena Tóthová
Učebňa 304
III.DL Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľubica Gracíková
Učebňa 201
III.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrej Neuschl
Učebňa 208
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Rebrová
Učebňa 117
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anna Streitzigová
Učebňa 223
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Iveta Mroceková
Učebňa 322
IV.F Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Sláviková
Učebňa 219

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
    fax: 032 7465123

Fotogaléria