• Základné informácie

   • Základné informácie - SkolskyInternat.pdf 

    Vnútorný poriadok školského internátu:  VPSI.doc

    Prihláška do školského internátu:  Prihlaska_do_SI(1).pdf

    Ubytovanie

    KONTAKT

    ADRESA:Školský internát pri SPŠ Bzinská11, 91501 Nové Mesto nad Váhom

                       Školský internát zborovňa: 032 /7465295

                       Škola VRÁTNICA: 032/7465111

                       Vychovávateľ: 0915 09 44 77

    EMAIL: zsps@spsnmnv.sk

    www: www.spsnmnv.sk