• Kontakt

   • Združenie rodičov pri Strednej odbornej škole
    alebo v skratke
    Združenie rodičov pri SOŠ
    Bzinská 11,
    Nové Mesto nad Váhom
    915 01
    IČO: 42147590
    č.ú. IBAN: SK73 0200 0000 0030 7963 1457

    Stanovy Rodičovského združenia: Stanovy_RZ.pdf

    Organizačné zabezpečenie činnosti rodičovskej rady 2022-23: 

    Organizacne_zabezpecenie_cinnosti_rodicovskej_rady2022-2023.pdf

    Vyhlásenie 2 percentá (PDF):

    PDF - DOWNLOAD

    Na plenárnom zadsadnutí Združenia rodičov dňa 25.10.2022 bol schválený členský príspevok na každé dieťa 25,-€ na školský rok  2022/2023 (ako v predchádzajúcich rokoch).

    Členský príspevok  pošlite na č. účtu:   SK73 0200 0000 0030 7963 1457  a nezabudnite  uviesť meno, priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.  Ďakujeme.