• TURISTICKÁ UBYTOVŇA STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

   • Ponuka celoročného ubytovania v tichom prostredí, v blízkosti centra mesta. Počas školského roka (mimo prázdnin) je možné za poplatok využívať krytý bazén, 2 telocvične, posilňovňu a trávnaté futbalové ihrisko a tenisové ihrisko umiestnené v areáli ubytovne. Možnosť parkovania priamo v areáli SPŠ.

    CENY UBYTOVANIA v závislosti od dĺžky pobytu:

    •  dvojposteľová izba - od 6,60 € po 11,00 € / noc
    •  trojposteľová izba - od 4,40 € po 6,60 € / noc

    Uvedené ceny sú vrátane DPH

    Kontakt:

    032 / 74 65 205, 032/74 65 260 

    mobil: 0908 709 129

    e-mail: ubytovna@spsnmnv.sk

    číslo účtu: 7000508367/8180,  číslo účtu IBAN: SK08 8180 0000 0070 0050 8367