• Školská jedáleň - informácie

   •  

    Študenti majú na výber zo štyroch jedál:

    • polievka
    1. jedlo s mäsom
    2. jedlo s mäsom
    3. bezmäsité jedlo (múčniky, cestoviny)
    4. vegetariánske jedlo (zeleninový tanier, ovocný tanier, šaláty)

    Ku každému jedlu patrí – nápoj, chlieb, šalát (ak je vyznačený k jedlu)

     

    Cena obeda od 1.10.2022 je pre študentov 2,50 €.

     

    Každý stravník pri prihlásení obdrží čip na prihlasovanie a odhlasovanie obedov za zálohu 2,- €

    Pri úhrade šekom použite našu adresu:

    Školská jedáleň, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto n. V.

    Úhradu je potrebné vykonať do 20.teho v mesiaci, aby ste mali v nasledujúcom mesiaci bez problémov vydané obedy.

    • Uhrádzať obedy môžete cez internetbanking, šekom na pošte alebo v hotovosti v kancelárii ŠJ. Pri platbe používajte pridelený variabilný symbol /VS/ a do poznámky píšte meno študenta a triedu! V prípade trvalého príkazu – priemerná cena obedov je 44,-€/mesiac.
    • Prípadný preplatok Vám bude presunutý do ďalšieho mesiaca a na konci šk.roka do ďalšieho ročníka. Vyúčtovanie stravného bude po ukončení štúdia.

    Obedy sú nahraté v priebehu roka automaticky, takže pokiaľ sa neodhlásite, obed zostáva nahratý a neprevzatý obed bude normálne zaúčtovaný!!! Preto ak popredu viete, že v škole nebudete, treba sa odhlásiť. Odhlasujte sa prostredníctvom čipu, priamo v kancelárii školskej jedálne alebo na tel. čísle 032/7782444 – najneskôr do 8,00 hod. v daný deň.

    Bankový kontakt k platbe stravného:  

    • Číslo účtu: SK71 0200 0000 0018 9322 2456.
    • VS: bude študentovi pridelený každému osobne v kancelárii ŠJ
    • Poznámka:    uviesť meno a triedu