• EKO mesto

   • EKO mesto  - svet vytvorený v prostredí Minecraft, využíva alternatívne zdroje energie, autorky: Alex Hricová, I.C a Bianka Majdišová, I.B  

    Svet vytvorili s cieľom propagovať alternatívne zdroje energií. Prostredie je v anglickej mutácii a bolo prezentované  v rámci projektu Erasmus+: "Spoločné vzdelávacie modely pre obnoviteľné zdroje energie“.  V EKO meste sa môžete hrať:  Je tam skrytá zlatá tehlička, ktorú hľadáte a pri tom musíte vyriešiť  5 úloh z oblasti alternatívnych zdrojov energií.    

    Link na stiahnutie hry:  http://ecocity.6f.sk/

    Eko-svet v Minecrafte

   • Automobilový trenažér - program

   • V práci SOČ „Tvorba programu automobilového simulátora“ je vytvorený program, ktorý simuluje automobil a prostredie Nového Mesta nad Váhom, po ktorom automobil jazdí.

     Použitím rôznych programov je vytvorené prostredie hlavnej cesty od stanice Nového Mesta nad Váhom do Strednej priemyselnej školy, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom. Sú simulované hlavné časti automobilu. Súčasťou simulácie je simulácia odpruženia, odbočovania, pohybu, bŕzd, prevodovky a motora. Program potreboval aj hlavné menu, menu nastavení grafiky  a viacerých ďalších nastavení potrebných ku kompatibilite rôznych ovládačov alebo propagácie školy.

    Program je vytvorený so zámerom pokračovania v budúcnosti ďalšími študentmi, ktorí by o to mali záujem.

    Autor práce: Patrik Chupáč, IV.C

    link na video:  https://youtu.be/JCJ8SKyvY1E

  • Otestuj si svoje vedomosti zo SJL, ANJ, MAT, INF 

  • V minulosti študenti nemali možnosť testovať svoje vedomosti online. Dnes je ale doba iná. Máme obrovský online priestor, ktorý sa nazýva internet. Práve touto prácou SOČ bol vytvorený priestor na  testovanie online z SJL, ANJ, MAT a  INF. Z testu následne aj získate body za svoje vedomosti  z rôznych oblastí a z rôznych obtiažností.

   Autor práce: Matej Dzurák, IV.C

   link na test: www.spsnmnv.sk/old//attachments/2022/Test.exe

  • Digitálny lexikón z MAT, FYZ, SJL, ANJ a elektrotechniky

  • Cieľom tejto práce SOČ bolo vytvoriť webový priestor, v ktorom  sa môžu študenti vzdelávať  alebo  zopakovať si vedomosti  z matematiky, fyziky, elektrotechniky, slovenského a anglického jazyka:

   www.digitalnylexikon.6f.sk

   Autor: Matej Beňuš, IV.C