• Úspešne v krajských kolách súťaže ZENIT

      Súťaž ZENIT „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť“ je zameraná na strojárstvo, elektroniku a programovanie, v ktorej sa vyhľadávajú talentovaní a nadaní žiaci SŠ, rozvíjajú sa tvorivé kompetencie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti. V novembri sa uskutočnili krajské kolá súťaže.

      ZENIT v strojárstve má 4 kategórie, vo všetkých sme mali zastúpenie a skončili sme s týmto umiestnením:

      • kat. A (priemyslovácke odbory) – Patrik Dedík, IV.B – 2. miesto
      • kat. S (strojné obrábanie) - Mário Čikel, IV.F – 5. miesto
      • kat. R (ručné obrábanie) - Matej Dujka, IV.F – 2. miesto
      • kat. C (CNC technológie) – Ondrej Želibabka, IV.D – 1. miesto

      Ondrej Želibabka postupuje do celoštátneho kola.

      ZENIT v elektronike má 2 kategórie a v každej nás reprezentovali 2 žiaci

      • kat. A (žiaci 3. a 4. roč.) – Marián Chorvát a Patrik Kusovský, obaja zo IV.B,
      • kat. B (žiaci 1. a 2. roč.) - Michal J. ČechvalaII. F Patrik HolbaII. B.

      ZENIT v programovaní -  mali sme zastúpenie v dvoch kategóriách po dvoch žiakoch:

      • kat. GRAFIK DIZAJNÉR – v konkurencii medzi grafikmi reprezentovali: Jozef KratochvílAdrián Vojtech, obaja  z III.C.
      • kat. WEB DEVELOPER - Lukáš Panák, II.C – 1. miestoPeter Kopunec, II.C – 4. miesto.

      Lukáš Panák postupuje do celoštátneho kola.

      Blahoželáme a prajeme všetkým veľa ďalších úspechov!

       

     • 13. ročník Technickej olympiády, 2022/2023

      Dňa 24. novembra 2022 sa uskutočnil na priemyslovke 13. ročník okresného kola Technickej olympiády, v súťažných kategóriách A – dvojica starších žiakov ZŠ a B – mladší žiaci ZŠ. Obsahom olympiády bolo motivovať žiakov k tvorivej činnosti. Žiaci súťažili v teoretických vedomostiach, ale aj v zručnostiach, získaných na ZŠ. Olympiády sa v tomto ročníku zúčastnilo 9 základných škôl a žiaci osemročného gymnázia okresu Nové Mesto nad Váhom. V kategórii A súťažilo 20 žiakov a v kategórii B 7 žiakov. Výhercom a výherkyniam blahoželáme.

     • Imatrikulácia prvákov a súťaž o najšikovnejšiu triedu

      18.11.2022 sme sa po "covidovej" prestávke opäť vrátili k aktivitám študentov ku Dňu študentstva. Štvrtáci tak privítali do cechu priemyslováckeho prvákov a  nasledovali  rôzne súťaže, do ktorých sa mohli zapojiť všetky triedy. Študenti súťažili  vo vedomostnej  súťaži, silových súťažiach, v šachu, v stolnom futbale, hode  loptičkou, ale nechýbali ani kreatíne aktivity ako spoločné kreslenie vo dvojici, s pantomímou hádanie pesničiek a spoznávanie známych osobností... Nakoniec na 1. mieste  s rovnakým počtom bodov sa umiestnili dve triedy:  III.B  a IV.F .  Veríme ale, že si netradičný školský deň a zábavu užili všetci.

     • Fotografia nášho študenta "Vážska cyklomagistrála" ocenená porotou

      Vo štvrtok 10. novembra 2022 sa Sebastián Kosa, žiak II.F triedy, zúčastnil slávnostného vyhodnotenia prvého ročníka umeleckej súťaže pre stredné školy „Mládež EÚ 2022“, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Pisztoryho paláca v Bratislave. Túto súťaž organizovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a hlavnou témou pre súťažiacich bolo vytvoriť umelecké dielo (fotografia, maľba, objekt), ktoré muselo znázorňovať už zrealizovaný projekt spolufinancovaný z fondov Európskej únie, respektíve novú myšlienku na nový projekt.

      Za súťažnú fotografiu „Vážska cyklomagistrála“, propagujúcu zrealizovaný projekt Trenčianskeho samosprávneho kraja spolufinancovaného z fondov EÚ, ktorý pomáha k lepšiemu rozvoju nášho regiónu a cyklistickej infraštruktúry, získal Sebastián krásne 3. miesto. Blahoželáme mu a prajeme veľa ďalších úspechov. (oh)

     • Projekt C.L.M.R.E.S. v októbri 2022 pokračoval mobilitou v Poľsku

       V dňoch 16. – 22.10.2022 sa osem žiakov a dvaja učitelia z našej školy zúčastnili ďalšej časti projektu C.L.M.R.E.S. v programe Erasmus+. Tentokrát bola mobilita v poľskom Wielune  a témou  bola Veterná energia.  Cieľom mobility bolo zoznámiť účastníkov s princípmi budovania, fungovania a využitia veternej energie ako v súčasnosti, tak aj v budúcnosti. Tomu bol prispôsobený aj celý program a vyučovanie metódou  STEM, ktoré pozostávali z viacerých častí.

      Po oficiálnom otvorení stretnutia nasledovali prezentácie jednotlivých študentov z partnerských krajín, kde predstavili súčasný stav veterných elektrární vo svojich krajinách. Po čom nasledovala diskusia. Na záver prvého dňa sa všetci zúčastnili zoznamovacieho bowling večera, kde naši žiaci v súťaži obsadili prvé miesto. Druhý deň strávili účastníci mobility v rôznych wieluňských školách, kde sa zúčastnili zaujímavých praktických vyučovacích hodín nielen na tému veternej energie, ale aj zelenej energie vo všeobecnosti. Mnohých zaujal najmä projekt energeticky nezávislej triedy. Následne sme sa zúčastnili charitatívnej akcie „Beh v pyžame,“ na podporu boja proti rakovine. O tejto akcii pripravilo krátku reportáž aj Rádio Lodž.  Nasledovala exkurzia do mesta Vroclav, kde sme exkluzívne navštívili firmu VSB, jednu z najväčších v Európe, ktorá sa zaoberá realizáciou veterných parkov. V rámci prednášok jej zamestnanci dopodrobna vysvetlili ako prebieha celý proces od výberu lokality, až po spustenie veternej elektrárne. Následne sme sa zúčastnili historicko-kultúrnej prehliadky mesta. Keďže poľská hostiteľská škola je špeciálna škola,  štvrtok patril deťom s autizmom a  downovým syndrómom. Bolo zaujímavé zistiť ako prebieha vyučovanie hendikepovaných žiakov,   ako a čo všetko robia učitelia a pracovníci tejto školy pre deti, aby pochopili rôzne témy, napríklad aj tému veterných elektrární. Po skončení nasledovala prehliadka mesta Wieluň. Na záver mobility dostali všetci účastníci certifikáty o účasti a prijali pozvanie na záverečnú časť projektu do Španielska.

     • O VODNEJ ENERGII V TALIANSKEJ KALÁBRII

      Naša škola je hlavným koordinátorom  medzinárodného projektu nazvaného „Trvalo udržateľný rozvoj: Spoločné vzdelávacie modely pre obnoviteľné zdroje energie“ v programe Erasmus+. Ako hovorí názov, projekt je zameraný na obnoviteľné zdroje energie a cieľom projektu je získať komplexné vedomosti o spôsobe využívania zdrojov energie a experimentovať s výrobou obnoviteľnej energie pri použití metód STEM.  

      V rámci projektu úzko spolupracuje päť škôl. Partnerom projektu sa naposledy podarilo stretnúť 25.9. až 1.10. 2022 v južnom Taliansku, presnejšie v časti Kalábria, kde sídli talianska partnerská škola. Mobility sa zúčastnili učitelia i žiaci z Poľska, Slovenska, Turecka a Španielska. Z každej krajiny vycestovalo 6 žiakov a 2 pedagógovia. Témou stretnutia bola: Vodná energia. Prebehli rôzne workshopy, prezentácie, diskusie, praktické cvičenia a experimenty. Väčšina aktivít prebiehala v škole, avšak priestor bol aj na vzdelávanie a objavovanie mimo nej. Pre účastníkov mobility bola napríklad naplánovaná zaujímavá prednáška pod vedením univerzitných odborníkov. NOEL, laboratórium prírodného oceánu Stredomorskej univerzity v Reggio Calabria, je prvé laboratórium oceánskeho inžinierstva pracujúce v teréne. Jeho pracovníci si pre participantov projektu prichystali workshop priamo v priestoroch ich pracoviska pri pobreží, čo výborne dotvorilo atmosféru a celkový dojem.

      Pridanou hodnotou mobility bolo, že účastníci si zlepšili komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, nakoľko spoločným komunikačným jazykom bola angličtina. Vytvorili sa nové priateľstvá a žiaci si vyskúšali pracovať v medzinárodných skupinách, čo bolo určite obohacujúce. Už teraz sa tešíme, čo prinesie nasledujúca mobilita v Poľsku na tému: Veterná energia.

     • Dve ocenenia z výstavy Stredoškolák

      Stredoškolák  - Hrdina remesla je  úspešne za nami. Náš súťažný exponát "Simulátor vozidla" zaujal nielen návštevníkov, ale aj odbornú porotu. Získal cenu poroty v kategórii  technický exponát. Prácu kolektívu študentov školy pod vedením Ing. Milana Lednického obhajoval Marián Chorvát, IV.B.

      Už tradične sa na tejto výstave vyhlasujú najúspešnejšie školy TSK vo vedomostných a športových súťažiach za predchádzajúci školský rok. A tu naša škola získala Pohár predsedu TSK za 1. miesto vo vedomostných súťažiach v kategórii stredných odborných škôl.    Blahoželáme všetkým úspešným študentom a ich učiteľom, ktorí ich viedli a tak prispeli  k víťazstvu.   

       

     • Stredoškolá - Hrdina remesla

      Stredoškolák – Hrdina remesla je názov unikátnej výstavy stredných škôl z kraja, na ktorej prezentujú svoje zručnosti prioritne deviatakom zo základných škôl. Za dva dni si ich na trenčianske výstavisko má prísť vybrať svoju budúcnosť viac ako dvetisíc.

      Po prestávke spôsobnej pandémiou sa na výstavisku Expo center v Trenčíne koná obľúbená výstava stredných škôl, ktorá má za úlohu, okrem iného, prezentovať výhody systému duálneho vzdelávania (SDV). O slávnostné otvorenie sa postaral aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja – lídra v SDV, Jaroslav Baška.  - zdroj: TSK

      Aj naša škola je súčasťou  tejto výstavy. Srdečne vás pozývame do nášho stánku!

       

     • Súťaž zručnosti pre základné školy

      Stredná priemyselná škola v spolupráci s Komisiou školstva, mládeže a športu MsZ v Novom Meste nad Váhom a podporou sponzorov Branson Ultrasonics, a.s. a S servis Modrovka pozýva žiakov základných škôl na 21. ročník SÚŤAŽE ZRUČNOSTI, ktorý sa uskutoční dňa 10. 11. 2022 (štvrtok) v priestoroch školy.

      Súťaží sa v troch kategóriách: Informatika, Elektrotechnika, Strojárstvo.

      Občerstvenie pre súťažiacich aj dozor bude zabezpečené.

      Prihlášku do súťaže zašlite e-mailom najneskôr do 21. 10. 2022.

      Bližšie informácie na tel. čísle: 0911 079 001, email: lubica.gracikova@spsnmnv.sk.

     • Pokyny pre študentov k platbe stravného v školskej jedálni

      Študenti majú na výber zo štyroch jedál:

       polievka

      1. jedlo s mäsom

      2. jedlo s mäsom

      3. bezmäsité jedlo (múčniky, cestoviny)

      4. vegetariánske (zeleninový tanier, ovocný tanier, šaláty)

      Ku každému jedlu patrí – nápoj, chlieb, šalát (ak je vyznačený k jedlu)

       

      Cena obeda je 2,20 €.

      Každý stravník pri prihlásení obdrží čip na prihlasovanie a odhlasovanie obedov za zálohu 2,- €

      Pri úhrade šekom použite našu adresu:

      Školská jedáleň, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto n. V.

      Úhradu je potrebné vykonať do 20.teho v mesiaci, aby ste mali v nasledujúcom mesiaci bez problémov vydané obedy.

      • Uhrádzať obedy môžete cez internetbanking, v hotovosti v kancelárii ŠJ alebo šekom na pošte. Pri platbe používajte pridelený variabilný symbol /VS/ a do poznámky píšte meno študenta a triedu! V prípade trvalého príkazu – priemerná cena obeda je 44,-€/mesiac
      • Prípadný preplatok Vám bude presunutý do ďalšieho mesiaca a na konci šk.roka do ďalšieho ročníka. Vyúčtovanie stravného bude po ukončení štúdia.

      Obedy sú nahraté v priebehu roka automaticky, takže pokiaľ sa neodhlásite, obed zostáva nahratý a neprevzatý, obed bude normálne zaúčtovaný !!! Preto, ak popredu viete, že v škole nebudete, treba sa odhlásiť. Odhlasujte sa prostredníctvom čipu, priamo v kancelárii školskej jedálne alebo na tel. čísle 032/7782444 – najneskôr do 8,00 v daný deň.

       

      Bankový kontakt k platbe – P O Z O R,  je zmena čísla účtu od tohto školského roku:

      - Číslo účtu: SK45 0200 0000 0046 2490 6757 !

      - VS: bude študentovi pridelený každému osobne v kancelárii ŠJ

      - Poznámka: uviesť meno a triedu

     • Začiatok školského roka 5.9.2022

      Vážení rodičia a študenti!

      Začiatok školského roka 5. 9. 2022  o 8,30 hod. – pred hlavným vchodom do školy,

      po slávnostnom otvorení škol. roka triednická hodina v kmeňových učebniach  (príloha č.2 stav_ziakov-pp_1-9-2022(1).pdf )

      1.ročník:

      zoznamy žiakov do tried budú vo vestibule školy, triedni učitelia odvedú žiakov do kmeňových učební a o 9,30 hod. poučenie BOZP v aule

      • žiaci prinesú:
       • k nahliadnutiu výročné vysvedčenie z 9. ročníka
       • k nahliadnutiu rodný list,
       • tlačivo: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (v prílohe č. 1 na stiahnutie: priloha_c1-vyhl_o_bezpriznakovosti24230.pdf ), môžete poslať elektronicky cez edupage, e-mailom, príp.  priniesť vytlačené...)
      • od triednych učiteľov žiaci dostanú:         
       • prístupové heslá na Edupage,
       • čipy na evidenciu dochádzky
       • evidenčné listy, ktoré žiadame zákonných zástupcov aktualizovať, opraviť, doplniť a vyplnené a podpísané vrátiť triednemu  učiteľovi na ďalší deň 6.9.2022!!!

      Od 6. 9. 2022

      vyučovanie podľa rozvrhu na Edupage, 2. – párny týždeň (bude zverejnený do 5.9.2022)

      • vyučovanie 6.9.2022 prebieha v kmeňových (určených) učebniach,
      • 1.- 2. hod.: hodiny s triednym učiteľom  - všetky triedy; 
      • 1.ročník – preberanie učebníc pod vedením triednych uč.;

      Žiaci používajú elektronický dochádzkový systém (čipy), do  školy vstupujú cez šatne. Každý žiak má v šatni pridelenú osobnú skrinku s uzamykaním na visiaci zámok.

      • 5.9.2022, najneskôr 6.9.2022 triedi učitelia skontrolujú cez edupage, resp. vyzbierajú od žiakov doklad:  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ( Tlačivo dostupné na školskom webe v auguste 2022, na edupage, nemusíte tlačiť, stačí  poslať  cez edupage, príp. sken poslať e-mailom triednemu učiteľovi). Návod ako to urobiť: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u3631

      Žiaci 1. a 4. ročníka v systéme duálneho vzdelávania od 6.9.2022 sú vo firme.

      Žiaci, ktorí majú  zmluvu s fi Branson – prídu do firmy: 6.9.2022 o 8,00 hod. – poučenie, tiež žiaci IV.F, ktorí majú  v tejto firme ODV.

      Od  7.9.2022 vyučovanie  v učebniach podľa rozvrhu.

     • Najúspešnejší študenti odchádzajú na letné prázdniny aj tento rok s cenami

      Posledná časť školského roka 2021/2022  - teda letné prázdniny, sa začína. Na letné prázdniny aj tento rok odchádzali najúspešnejší žiaci a najlepší absolventi  s cenami od firiem a rodičovského združenia.

      Súťaž "Najlepší absolvent školy" finančne dotuje spoločnosť ZF Active Safety Slovakia s.r.o. v Novom Meste nad Váhom finančnou sumou 500 Eur. Z pomedzi 13  nominovaných absolventov tento rok boli ocenení:

      1. Martin Valo, IV.D,

      2. Patrik Šrámek, IV.C,

      3. Samuel Paučin, IV.B.

      Zástupcovia spoločnosti Hella Slovakia Front – Lighting s.r.o., Kočovce odovzdali vecné ceny trom najúspešnejším žiakom 2021/2022 (z 27 nominovaných):

      Matej Dujka, III.F, Mário Čikel, III.F, Patrik Chupáč, IV.C.

      Združenie rodičov pri SOŠ ocenilo ďalších 3 žiakov: Patrik Kusovský, Damian Dalibor Kusovský a Marián Chorvát, všetci z III.B.

      VACUUMSCHMELZE s.r.o., Horná Streda  venovala vecné dary 3 študentom za celoročne aktívny prístup k plneniu povinností v systéme duálneho vzdelávania a za študijné výsledky z predmetu odborný výcvik vo firme.

      Všetci 63 vyznamenaní študenti školy si odnášajú od Združenie rodičov pri SOŠ knihy.

      Krásne prázdniny a dovidenia v školskom roku 2022/2023!

     • Ocenení študenti z našej školy k rámci osláv Dňa mesta

      V rámci osláv Dňa mesta Nové Mesto nad Váhom primátora mesta oceňuje najúspešnejších žiakov a študentov ZŠ a SŠ. Tak tomu bolo aj tento rok. 10.júna 2022  primátor mesta Ing. Jozefa Trstenský udelil Výročnú cenu primátora mesta za školský rok 2021/ 2022 aj našim študentom v kategórii:

      • prírodovedné predmety: Alexandre Hricovej, I.C
      • technické a odborné predmety: Samuelovi Paučinovi, IV.B

      Okrem toho  Čestné uznanie primátora mesta získavajú:

      • za úspechy v oblasti spoločenskovedných predmetov: Maroš Herman, I.C
      • za úspechy v oblasti prírodovedných predmetov: Patrik Šrámek, IV.C, Patrik Chupáč, IV.C
      • za úspechy v oblasti technicko-odborných predmetov: Matej Dujka, III.F
      • za úspechy v oblasti športu a telesnej kultúry: Samuel Košťál, II.F, Viliam Herák, II.F, Samuel Madžo, II.B, Richard Pupák, I.B, Lukáš Kotleba, III.D.

      Blahoželáme  a prajeme ďalšie úspechy!

  • 28. - 4. december

   • Po28. 11.
   • Polievka: Zemiaková s paprikou - (1), 685 kJ
    1. 120 g Kopaničiarske stehno, zemiaky, šalát /br. mäso, klobása, kapia/ - (1 ), 3015 kJ
    2. 120 g Hydinový perkelt, cestovina (1,3,7), 3220 kJ
    3. 350 g Kakaový závin - (1,3,7), 6144 kJ
    4. 400 g Nicoise šalát s tuniakom a vajíčkom /varené zemiaky, parad., lusky, olivy, vajce, tuniak/, dressing (3,4,7), 1986 kJ

   • Ut29. 11.
   • Polievka: Štajerská /kel, zem., br. mäso/- (1), 843 kJ
    1. 120 g „Važecká pochúťka“, šalát /zem. placka plnená brav. mäsom / - (1,3,7), 3627 kJ
    2. 120 g Hovädzie ragú so zeleninou, ryža, šalát - (1,3,9), 3542 kJ
    3. 350 g Pečená červená cvikla, balkánsky syr, pečený zemiak, dressing (7,9),1975 kJ
    4. 400 g Ryžový šalát so zeleninou /ryža, parad., uhor., kukur., hráš., cibuľa, dresing/- (7), 1540 kJ

   • St30. 11.
   • Polievka : Hovädzia s cestovinou (1,3,9), 749 kJ
    1. 120 g Vyprážaný bravčový rezeň, zemiakový šalát - (1,3,7,9), 3704 kJ
    2. 120 g Domáca sekaná pečienka, prívarok z fazuľových luskov, chlieb - (1,3,7), 2983 kJ
    3. 350 g Zeleninová štrúdľa s nivovou omáčkou (1,7,3,9), 2575 kJ
    4. 80 g Cestovinový šalát s kúskami panenky, dressing - (1,3,7), 2654 kJ

   • Št01. 12.
   • Polievka: 1. Fazuľová s rezancami - (1,3,9), 989 kJ
    1. 120 g Pečené pliecko, dusená kapusta, knedľa - (1,3,7), 3244 kJ
    2. 120 g Kurací steak, cibuľová omáčka, ½ ryža, 1/2 dusená zelenina - (1,7,9), 3292 kJ
    3. 80 g Sójové plátky v cestíčku, zemiaková kaša, šaláte (1,3,7,6), 2854 kJ
    4. 400 g Vegetariánsky tanier, rožok - (1,3,6,7), 1354 kJ

   • Pi02. 12.
   • Polievka: Kapustová biela - (1,7), 657 kJ
    1. 120 g Kuracie prsia na hubách, ryža, šalát - (1,7), 3614 kJ
    2. 150 g Pečené rybie filé , citrónová omáčka, zemiaky, šalát - (1,4,7), 2798 kJ
    3. 90 g Vyprážaný hermelín, listový šalát, dressing- (1,3,7), 2242 kJ
    4. 350 g Tvarohové rezance so smotanou – (1,3,7), 3453 kJ