• Začiatok školského roka 2. 9. 2021 o 8,45 hod.

      Začiatok 8,45 hod. – pred hlavným vchodom do školy.

      2. – 4. ročník: po slávnostnom otvorení škol. roka triednická hodina v kmeňových učebniach, vstup do školy cez šatne s rúškom za dodržania bezpečnostných epidemiologických usmernení: rúško – odstup – dezinfekcia rúk (R-O-R).

      1.ročník: po slávnostnom otvorení škol.roka - vstup do školy cez hlavný vchod pod vedením triedneho učiteľa s rúškom za dodržania bezpečnostných epidemiologických usmernení: rúško – odstup – dezinfekcia rúk (R-O-R), následne triednická hodina v kmeňových učebniach.

      (zoznamy žiakov do tried budú vo vestibule školy),

      • žiaci prinesú:
       • k nahliadnutiu výročné vysvedčenie z 9. ročníka
       • k nahliadnutiu rodný list,
       • tlačiv: Písmné vyhlásenie o bezpríznakovosti (v prílhe na stiahnutie), môžete poslať elektronicky cez edupage, e-mailom...)
      • od triednych učiteľov dostanú:
       •   prístupové heslá na Edupage,
       •   čipy na evidenciu dochádzky
       •   evidenčné listy, ktoré žiadame zákonných zástupcov aktualizovať, opraviť, doplniť a vyplnené a podpísané vrátiť triednemu  učiteľovi na ďalší deň 3.9.2021!!!

      Od 3. 9. 2021

      • vyučovanie podľa rozvrhu zverejneného na Edupage, 1. – nepárny týždeň (bude zverejnený do 2.9.2021)

      • vyučovanie 3.9.2021 prebieha v kmeňových (určených) učebniach,

      • 1.- 2. hod.: hodiny s triednym učiteľom - všetky triedy; potom riadne vyučovanie

      • 1.ročník – preberanie učebníc pod vedením triednych uč.; od 10,00 hod. poučenie BOZP v aule.

      Žiaci používajú elektronický dochádzkový systém (čipy), do školy vstupujú cez šatne.

       

      • 2.9.2021, najneskôr 3.9.2021 triedi učitelia skontrolujú cez edupage, resp. vyzbierajú od žiakov doklad: „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, (Tlačivo dostupné na školskom webe v auguste 2021, na edupage). Môžete poslať elektronicky cez edupage, e-mailom... 20488.-pisomne_vyhlasenie.docx

      • od 6.9.2021 vyučovanie v učebniach podľa rozvrhu

      na_edupage_a_web.docx 

     • Zisťovanie záujmu o domáce samotesty do 25.8.2021

      Sú pre žiakov zdarma.

      Vážení rodičia a študenti!

      Dňa 23.8.2021 sme spustili cez edupage: http://zspsnmnv.edupage.org zisťovanie záujmu o domáce samotesty s nasledovným textom:

      Milí rodičia, škola má možnosť zabezpečiť AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 25ks/žiak. Prosíme o vyjadrenie záujmu do 25.8.2021. Sú pre žiakov zdarma.

      Ak máte problém odoslať vyjadrenie cez edupage, prosím, oznámte záujem o samotesty do 25.8.2021 svojmu triednemu učiteľovi (e-mailom, telefonicky...), vo výnimočných prípadoch na č. 0911 074 001 (Dr. Homolová, zást. riad. školy).

      Upozornenie pre rodičov prvákov: na e-mail, ktorý ste nám poskytli pri prijímacom konaní, vám prišlo prihlasovacie heslo na edupage http://zspsnmnv.edupage.org. Po prvom prihlásení môžete svoj záujem odoslať priamo cez edupage. Ak s tým máte problém, prosím, svoj záujem pošlite do 25.8.2021 na e-mail: sekretariat@spsnmnv.sk s uvedením mena a priezviska dieťaťa, príp. telefonicky na č. 032 7465210 (v čase 6,00 – 14,00 hod.), príp.: 0911 074 001 (Dr. Homolová, zást. riad. školy).

      Ďakujeme za spoluprácu.

     • Ukončenie vyučovania v školskom roku aj tento rok s cenami pre najúspešnejších

      Na slávnostnom ukončení školského roka ani tento rok nechýbali partnerské firmy a taktiež oceňovali najúspešnejších študentov za úspechy v súťažiach, reprezentáciu školy a za rôzne aktivity v projektoch.  
      Spoločnosť ZF Active Safety Slovakia s.r.o. odovzdala ceny trom najlepším absolventom školy:
      1. Samuel Didek, IV.B 
      2. Sebastian Školuda, IV.B
      3. Adrián Tóth, IV.D. 

      Zástupcovia spoločnosti HELLA Slovakia Lighting s.r.o., Kočovce odovzdali vecné ceny trom najúspešnejším žiakom:
      Patrik Kusovský, II.B,
      Martin Valo, III.D,
      Adela Černá, IV.B.

      V rámci duálneho vzdelávania firma Vacuumschmelze, s.r.o. odovzdala finančné odmeny 2 najusilovnejším študentom za aktívne prístupy k plneniu povinností a študijné výsledky z predmetu odborný výcvik vo firme.

      Krásne a v zdraví prežité leto, dovidenia v školskom roku 2021/2022.  

     • Úspech v celoštátnom kole SOČ

      Vzhľadom na fakt, že už druhý školský rok nám komplikuje život, vrátane toho nášho „školského“,  koronavírus  a jeho  mutácie, súťaže, ktoré boli vyhlásené prebiehajú dištančnou formou.
      V súťaži SOČ prebehlo touto formou aj posledné - celoštátne kolo.
      Súťažilo sa vo všetkých 17 súťažných odboroch, v každom odbore 16 prác, po 2 práce z každého kraja. Práce boli hodnotené 3-člennou OHK, v ktorej boli zastúpení porotcovia z rôznych krajov.
      V dvoch súťažných odboroch súťažili aj práce našich žiakov:
      09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava - Samuel Didek, IV.B

      15 Ekonomika a riadenie - Adela Černá, IV.B

      Úspech zaznamenala práca Samuela Dideka, ktorý sa so svojou prácou PÁSOVÁ BRÚSKA umiestnil na 3. mieste.
      Blahoželáme!

     • Deň Zeme a EkoKvíz

      V tomto roku bol pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO sprístupnený vedomostný kvíz o ekológii a environmentalistike – EkoKvíz –, ktorý ku Dňu Zeme (22. 4. 2021) pripravila medzinárodná mládežnícka organizácia Edukácia@Internet. Tento kvíz je určený študentom stredných a vysokých škôl na Slovensku, ale aj každému, koho environmentálna problematika zaujíma. Účastníci sa tak hravou formou denne dozvedajú veľa zaujímavých informácií o prírode.

      Do tohto vypĺňania otázok súvisiacich s našou matkou Zemou, ktorého cieľom je touto formou aj zvýšiť povedomie o environmentálnych témach i cieľoch udržateľného rozvoja, sa k dnešnému dňu zapojili už aj viacerí žiaci našej Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom. Povzbudzujeme v tomto pandemickom období a týmto spôsobom aj ďalších, ktorí tak ešte dodnes neurobili. Možnosť preveriť si vedomosti a aj sa čosi nové naučiť z oblasti ekológie a environmentalistiky je skvelá vec, ktorú treba využiť a nepremeškať. EkoKvíz túto šancu žiakom a milovníkom prírody dáva do 21. 5. 2021. Všetci účastníci zároveň hrajú aj o zaujímavé ceny.

      Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke ekokviz.eu. (https://hra.ekokviz.eu/)

       

      (oh)

     • Účasť vo fotosúťaži Zelený objektív

      Naša SPŠ Nové Mesto nad Váhom mala zastúpenie aj vo fotografickej súťaži Zelený objektív, ktorú pravidelne organizujú Lesy Slovenskej republiky, š. p. – Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku. Témou tejto fotosúťaže je les a mladí fotografi zo základných a stredných škôl sa do nej môžu zapájať už od roku 2001. V tomto školskom roku sa dvaja naši žiaci, mladí nádejní fotografi – Matej Dujka (II.F) s fotografiou Brána do iného sveta a Tomáš Galbavý (III.D) s fotografiami Trojnásobná ochrana prírodyLesná gymnastika –, zapojili do tejto súťaže, ktorá je sústreďovaná hlavne na milovníkov a ochrancov prírody, na turistov, na každého, kto rád zájde do lesa a fotí tieto prekrásne scenérie a jedinečné momenty strávené v prírode a v lesoch. Organizátori, z dôvodu pandémie Covid-19, vytvorili virtuálnu prehliadku výstavy súťažných fotografií, ktoré je možné vidieť na youtube.com, presnejšie na https://www.youtube.com/watch?v=6RYn4SJDMec (Tomáš Galbavý – 12:04 a 14:08; Matej Dujka – 17:11). Na túto súťaž každoročne nadväzuje rovnomenná vernisáž v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.

      Chlapci, ďakujeme, že ste vašimi fotografiami zachytili tie neopakovateľné momenty prežité a videné v lese, teda „v pľúcach našej matky prírody“. Je vidieť, že vás to fotografovanie baví,  želáme vám preto mnoho úspechov aj na tomto umeleckom poli.

      (oh)

     • Krajské kolo SOČ a naši študenti

      Zohľadňujúc súčasnú epidemiologickú situáciu a obmedzenia fungovania škôl sa krajské kolo SOČ Trenčianskeho kraja v školskom roku 2020/2021 konalo formou videokonferencie on-line dňa 31.03.2021.
      Súťažilo sa vo všetkých 17 súťažných odboroch, prihlásených bolo 177 prác.
      Medzi súťažnými prácami sa nestratili ani práce našich študentov.
      Potešilo nás umiestnenie hlavne našich dvoch študentov, ktorí postúpili aj do celoštátneho kola SOČ:
      v odbore 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava
      2. miesto Samuel Didek, IV.B s prácou Pásová brúska

      v odbore 15 Ekonomika a riadenie
      1. miesto Adela Černá, IV.B s prácou Prekážka pre psa

      Ďakujeme všetkým našim študentom na vzornú reprezentáciu a postupujúcim úspech v Celoštátnom kole SOČ!
      LG

     • „Virtual tour of my Country“- online projekt

      Ako iste viete, naša škola sa v tomto náročnom pandemickom období zapojila do medzinárodného projektu „Virtual tour of my Country“. Bola to výzva, ktorej sme sa chopili a úspešne zvládli.

      Prečo výzva? Minimálne preto, lebo aktivity projektu - prebiehajúce v období od 1. februára 2021 do 31. 3. 2021 vo virtuálnom prostredí Facebook a Zoom - bolo treba skĺbiť s prebiehajúcim online dištančným vzdelávaním. Ďalším odôvodnením „prečo výzva?“ je fakt, že piati žiaci Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom dostali šancu spoznať rovesníkov z Ruska či z ďalekej Ázie – rovesníkov zo škôl nachádzajúcich sa v Indii, v Indonézii či Singapure. Okrem toho, žiaci mali možnosť zdokonaliť a vycibriť si jazykové zručnosti z anglického jazyka; taktiež možnosť dozvedieť sa viac o histórii, zvykoch, tradíciách, kultúre, pamiatkach, turisticky zaujímavých miestach týchto krajín, o životnom štýle ľudí žijúcich v ázijských krajinách a v Rusku. Bolo to pre všetkých zaujímavé, poučné a iste aj obohacujúce.

      Samozrejme, žiaci Jakub Jurica (I.D), Alex Malíček (II.D), Richard Širka (II.B), Fabian Dubec (III.D) a Martin Valo (III.D), nemali len počúvať a nasávať nové informácie, mali aj robiť v tomto období projektové aktivity, ktorých sa skvele zhostili. Vytvorili prezentáciu o Slovenskej republike, ktorej obsah potom predstavili partnerským školám Slovenskú republiku vo virtuálnych prostrediach Zoom a Facebook. Teší nás, že o krásach nášho malého Slovenska, o jeho Unesco pamiatkach, o Trenčianskom samosprávnom kraji, o našej škole a iných zaujímavostiach, tak už teraz vie aj zopár ďalších ľudí z Ruska a z Ázie. Žiaci komunikovali so svojimi rovesníkmi zo zahraničia, čím sa naozaj zdokonaľovali v angličtine, nehovoriac o tom, že získali a nadviazali nové priateľstvá, ktoré budú snáď v budúcnosti viac a viac vzájomne utužovať.

      Dohľad nad týmito projektovými aktivitami mali naši pedagógovia Mgr. Zuzana Pánisová a PhDr. Ondrej Halás, PhD.

      Hlavný projektový koordinátor, partnerská škola z Indie, vyjadril vieru, že táto naša prvotná medzinárodná online projektová spolupráca sa bude rozvíjať ďalšími aktivitami v možných budúcich projektoch. India i ostatné partnerské školy tiež dúfajú, že by sa spolupráca našich škôl mohla v neskoršom období pretaviť do realizácie medzinárodných euro-ázijských výmenných pobytov žiakov a učiteľov. Už teraz sa tešíme sa na nové výzvy, ktoré napomôžu učiteľom a žiakom našej SPŠ napredovať osobnostne, profesijne, jazykovo i kultúrne.

      -oh-

     • 3. miesto z krajského kola Enersol

      Študent 4.ročníka duálneho vzdelávania odboru mechanik - mechatronik Dávid Bayer zo IV.D triedy obsadil krásne 3.miesto v krajskom kole súťaže Enersol, zameranej na úsporu energií, ktoré sa konalo 5.marca 2021. Vo svojej práci s názvom "Úspora vody, materiálov a energií  a zlepšenie ekológie modernizáciou rozvádzača pre dopúšťanie vody v zariadení Mägerle " prezentoval praktický výrobok, ktorý umožní úsporu vody a zlepšenie životného prostredia vo výrobnom procese. Blahoželáme!

     • Prebehlo školské kolo SOČ

      Tento školský rok bol vyhlásený už 43. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti. Do tejto súťaže sa každý rok zapájajú aj naši žiaci pod vedením svojich konzultantov. V tejto neľahkej situácii sme to zvládli a dňa 26. februára 2021 sa online uskutočnila prehliadka prác v školskom kole SOČ. Odborné hodnotiace komisie spolu hodnotili  56 prác, 59 žiakov v 10 súťažných odboroch. Potešilo nás, že sa do tejto súťaže zapojili aj žiaci tretieho ročníka.
      Do krajského kola odborné hodnotiace komisie vybrali 15 prác.
      Postupujúcim prajeme veľa šťastia v ďalšom kole a čo najlepšie umiestnenie!

     • Vyučovanie 8.2. – 12.2.2021

      Žiaci 4. ročníka sa od 8.2.2021 učia prezenčne podľa mimoriadneho rozvrhu zverejneného po prihlásení na nástenke  edupage. Pre vstup do budovy školy je potrebné, aby všetci zamestnanci školy a žiaci 4.ročníka zúčastňujúci sa prezenčného vyučovania, sa preukázali negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 7  dní.

      Súbežne pokračuje dištančné vzdelávanie podľa pokynov vyučujúceho vyučovacej hodiny.

      Všetci žiaci zúčastňujúci sa odborného výcviku vo firmách postupujú podľa pokynov firiem.

      Sledujete edupage, ak nastanú zmeny, budeme vás informovať.

     • Druhý polrok začíname s medzinárodným projektom, ktorého hlavným koordinátorom je India

      Ako iste mnohí viete, Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom sa snaží zapájať do medzinárodných projektov, ktoré napomáhajú žiakom kultúrne, jazykovo i vedomostne napredovať. Otvárajú im brány sveta nepoznaného a dávajú im možnosť nadväzovať nové priateľstvá, spoznávať nové krajiny i ľudí. Sociálny kontakt je hlavne v tejto dobe pandémie Covid-19 veľmi dôležitý, aj preto sme sa zapojili do medzinárodného online projektu „Virtual tour of my Country“, ktorého sa okrem našej SPŠ ešte zúčastňujú partnerské školy z Indie, zo Singapuru, z Ruska a z Indonézie. Cieľom projektu, ktorý bude prebiehať od 1. februára 2021 do 31. marca 2021, je zapojiť najviac 10 žiakov vo veku od 13 do 17 rokov, ktorí majú za úlohu vytvárať prezentácie o zaujímavých miestach, o mestách, o histórii, o hradoch a zámkoch, o prírode, o obliekaní, o krojoch, o kultúre či o jedlách na Slovensku, jednoducho o všetkom, čo by mohlo turistov zaujať a prilákať v rámci turizmu; vytvárať maximálne 15-minútové filmy o vyššie uvedených témach z videozáznamov; zbieranie fotiek zaujímavých miest v našej malej-veľkej krajine. Fotografie a vytvorené materiály budú zverejňované na projektovej facebookovej stránke Virtual tour of my Country. Účastníci projektu budú mať možnosť komunikovať so svojimi rovesníkmi z partnerských krajín v angličtine.

     • Účasť v medzinárodnej Unesco súťaži „Conversation with the Little Prince“

      25. januára 2021 sa z príležitosti Medzinárodného dňa vzdelávania a 120. výročia narodenia francúzskeho spisovateľa Antoine de Saint-Exupéryho uskutočnilo v Paríži slávnostné vyhodnotenie medzinárodnej literárnej súťaže „Conversation with the Little Prince“, ktorú pravidelne organizuje organizácia Unesco, Nadácia A. de Saint-Exupéryho, Labo des Histories a #Learning Planet. Do tejto súťaže sa pravidelne zapája množstvo žiakov z celého sveta. V tomto roku vyberala odborná porota víťazov v šiestich jazykových kategóriách z 2428 textov. Zo Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom svoj literárny talent vo svete ukázali štyria žiaci, konkrétne Jozef Kratochvíl z I.C, Daniel Moravčík z II.F, Martin Valo z III.D a Alex Kováč zo IV.D. Aj keď sa vám, chlapci, s vytvorenými textami na tému online vzdelávania v čase pandémie Covid-19, nepodarilo zvíťaziť v konkurencii žiakov z viac ako šesťdesiatich krajín sveta, ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Slovenska. Čo nevyšlo tento rok, vyjde snáď v tom budúcom.

     • SÚŤAŽ MLADÝCH ELEKTRONIKOV Skills Slovakia

      2. ročník súťaže MLADÝCH ELEKTRONIKOV Skills Slovakia sa uskutočnil dištančne (online). Organizačným a metodickým garantom súťaže je Štátny inštitút odborného vzdelávania, Odbor podpory smerovania mládeže. Odborným gestorom je Slovenská spoločnosť elektronikov a technickú podporu zabezpečuje Centrum vedecko-tecnických informácií – Školské výpočtové stredisko, Banská Bystrica.
          Našu školu reprezentovali študenti Marián Chorvát a Patrik Kusovský z II.B.
      Aj keď sa im nepodarilo získať medialové umiestnenie, v rámci z trenčianskeho  kraja Marián Chorvát skončil prvý a Patrik Kusovský druhý. Blahoželáme!

     • V novom školskom roku s novým Erasmus+ projektom

      S novým školským rokom sa pre našu školu otvorila nová možnosť pracovať v medzinárodnom projekte programu Erasmus+, ktorý nesie názov „Trvalo udržateľný rozvoj: Spoločné vzdelávacie modely pre obnoviteľné zdroje energie".V rámci dvojročného projektu budeme úzko spolupracovať s partnerskými školami z Turecka, Španielska, Poľska a Talianska. Projekt je zameraný na obnoviteľné zdroje energie. Hlavným cieľom projektu je získať komplexné vedomosti o spôsobe využívania zdrojov energie, experimentovať s výrobou obnoviteľnej energie pri použití metód STEM a nadobudnúť poznatky o výhodách/nevýhodách jednotlivých zdrojov energie. Projekt tiež vytvára priestor pre spoznávanie cudzích krajín a kultúr, praktické využívanie zručností nadobudnutých v anglickom jazyku, ale aj na nadväzovanie nových kontaktov. Tešíme sa na všetky aktivity a dúfame, že pandemická situácia s COVID-19 nebude trvať až tak dlho, aby sa plánované mobility študentov a učiteľov mohli uskutočniť naplno bez obmedzení a v zdraví do konca júna 2022.

  • 28. - 4. december

   • Po28. 11.
   • Polievka: Zemiaková s paprikou - (1), 685 kJ
    1. 120 g Kopaničiarske stehno, zemiaky, šalát /br. mäso, klobása, kapia/ - (1 ), 3015 kJ
    2. 120 g Hydinový perkelt, cestovina (1,3,7), 3220 kJ
    3. 350 g Kakaový závin - (1,3,7), 6144 kJ
    4. 400 g Nicoise šalát s tuniakom a vajíčkom /varené zemiaky, parad., lusky, olivy, vajce, tuniak/, dressing (3,4,7), 1986 kJ

   • Ut29. 11.
   • Polievka: Štajerská /kel, zem., br. mäso/- (1), 843 kJ
    1. 120 g „Važecká pochúťka“, šalát /zem. placka plnená brav. mäsom / - (1,3,7), 3627 kJ
    2. 120 g Hovädzie ragú so zeleninou, ryža, šalát - (1,3,9), 3542 kJ
    3. 350 g Pečená červená cvikla, balkánsky syr, pečený zemiak, dressing (7,9),1975 kJ
    4. 400 g Ryžový šalát so zeleninou /ryža, parad., uhor., kukur., hráš., cibuľa, dresing/- (7), 1540 kJ

   • St30. 11.
   • Polievka : Hovädzia s cestovinou (1,3,9), 749 kJ
    1. 120 g Vyprážaný bravčový rezeň, zemiakový šalát - (1,3,7,9), 3704 kJ
    2. 120 g Domáca sekaná pečienka, prívarok z fazuľových luskov, chlieb - (1,3,7), 2983 kJ
    3. 350 g Zeleninová štrúdľa s nivovou omáčkou (1,7,3,9), 2575 kJ
    4. 80 g Cestovinový šalát s kúskami panenky, dressing - (1,3,7), 2654 kJ

   • Št01. 12.
   • Polievka: 1. Fazuľová s rezancami - (1,3,9), 989 kJ
    1. 120 g Pečené pliecko, dusená kapusta, knedľa - (1,3,7), 3244 kJ
    2. 120 g Kurací steak, cibuľová omáčka, ½ ryža, 1/2 dusená zelenina - (1,7,9), 3292 kJ
    3. 80 g Sójové plátky v cestíčku, zemiaková kaša, šaláte (1,3,7,6), 2854 kJ
    4. 400 g Vegetariánsky tanier, rožok - (1,3,6,7), 1354 kJ

   • Pi02. 12.
   • Polievka: Kapustová biela - (1,7), 657 kJ
    1. 120 g Kuracie prsia na hubách, ryža, šalát - (1,7), 3614 kJ
    2. 150 g Pečené rybie filé , citrónová omáčka, zemiaky, šalát - (1,4,7), 2798 kJ
    3. 90 g Vyprážaný hermelín, listový šalát, dressing- (1,3,7), 2242 kJ
    4. 350 g Tvarohové rezance so smotanou – (1,3,7), 3453 kJ