Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Angličtina k maturite príprava k maturite
Bikeland poznávanie okolia Nového Mesta n.V. na bicykloch
Cisco Networking Academy Podpora pre štúdium počítačových sietí na sieťovej akadémii. (Doporučujeme pre žiakov 3.a 4. ročníka)
Cyklistický krúžok spoznávame na bycikli okolie Nového Mesta nad Váhom
Doučovanie z matematiky Doučovanie z matematiky
Ekonóm ekonomické činnosti v praxi
Filmy sú môj svet Filmy sú môj svet
Florbal zdokonaľovanie, hra, príprava na súťaže
Komunikujeme anglicky s partnermi projektu Erasmus+ chat, komunikácia, konverzácia a online aktivity
Krúžok odborných zručností on line Práca na projektoch, príprava na súťaže SOČ
Letecko - modelársky krúžok konštrukcia, ovládanie modelov...
Loptové hry v školskom internáte zdravý životný štýl, zdokonaľovanie hry
Môj priateľ počítač využitie IKT v praxi, na zábavu a voľný čas
NAO-v svet programovanie s robotom NAO-m
Odborná nemčina zdokonaľovanie v nemeckom jazyku zamerané na odbornú nemčinu
On-line ekonómia praktické cvičenia z ekonomiky on-line
Poznávanie okolia Nového Mesto nad Váhom Poznávanie okolia Nového Mesto nad Váhom
Príprava žiakov na VŠ z matematiky Príprava žiakov na VŠ z matematiky
Propagácia školy a jej aktivít na verejnosti Príprava propagačných materiálov a aktivít súvisiacich s propagáciou školy na verejnosti
Racionálne stravovanie racionálne stravovanie v živote človeka, zdravý životný štýl
Ročníkové projekty Realizácia ročníkových projektov
Spracovanie úloh a zadaní na PC spracovanie úloh a zadaní na PC
Svet priemyselnej informatiky v 21. stroročí novinky v priemysle a priemyselnej informatike
Šachový krúžok zdokonaľovanie, hra, príprava na súťaž
Turistický krúžok turistika, poznávanie regiónu
Učme sa prezentovať Spôsoby, nástroje a zručnosti prezentovania
Zásady prežitia v krízových situáciách zásady prežitia v krízových situáciách

© aScAgenda 2018.0.1080 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
    fax: 032 7465123

Fotogaléria