• Erasmus+ projekt: "Spoločné vzdelávacie modely pre obnoviteľné zdroje energie,“
   • Erasmus+ projekt: "Spoločné vzdelávacie modely pre obnoviteľné zdroje energie,“

   • 14.06.2022 18:03
   • Cieľ projektu: využitím metódy STEM žiaci aj učitelia sa učia mnoho zaujímavého z oblasti využitia rôznych alternatívnych zdrojov energie – tradičná versus alternatívna, solárna, veterná, vodná či tvorba inteligentných mestských modelov vytvárajúcich udržateľnú energiu pre budúcnosť.
   •