• História školy

        • Rozvoj priemyslu na strednom Považí, vznik nových závodov v Novom Meste nad Váhom a okolí po 2. svetovej vojne vyvolali potrebu väčšieho množstva stredných technických kádrov. Preto 1. septembra 1949 vzniká dvojročná majstrovská škola bez maturity, ktorá predstavovala vlastne elokované triedy Vyššej priemyselnej školy strojníckej v Bratislave. Po dvoch rokoch sa z nej profiluje štvorročná Stredná priemyselná škola strojnícka. V roku 1974 sa škola sťahuje do nového areálu, ktorý vtedy predstavoval výchovnovzdelávací komplex patriaci k najmodernejším v celej republike. Dochádza k výrazným zmenám v odbornej profilácii - z monotypnej školy zameranej na strojárstvo sa stáva vzdelávacia inštitúcia s názvom Stredná priemyselná škola zameraná na vzdelávanie v strojárskych, elektrotechnických i ekonomických odboroch. Od 1. septembra 2001 zmenila škola poverením KÚ v Trenčíne názov na ZDRUŽENÁ STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, v r. 2008 sa zmenil názov na  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA a od r. 2014 nesie opäť názov STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom. Škola zabezpečuje vzdelávanie v  odboroch zameraných na strojárstvo a elektrotechniku a informačné a sieťové technológie.