Navigácia

Základy obrábania, obsluha strojov a programovanie CNC strojov

Základné informácie

Akreditovaný vzdelávací program pod číslom POA: 3500/2016/131/1 je určený na získanie vedomostí a zručností v obsluhe konvenčných obrábacích strojov a v programovaní CNC strojov, realizovaný  modulovej forme (na každý modul je možné prihlásiť sa samostatne).

MODUL 1 - Základy sústruženia

MODUL 2 - Základy frézovania

MODUL 3 - Základy ISO programovania (sústruženie, frézovanie)

MODUL 4 - Základy programovania v riadiacom systéme HEIDENHAIN (frézovanie)

 

Cieľová  skupina:  Osoby  so  záujmom   získať   odborné   vedomosti  a  zručnosti   potrebné

pre výkon činnosti obrábania, obsluhy strojov a programovania CNC strojov.

 

Odborný garant:  Ing. Viera Školudová

 

Program je uskutočňovaný prezenčnou formou výučby s cvičeniami. Prebieha v odborných učebniach a dielňach školy. Štúdium končí osvedčením o vzdelaní v rámci modulov samostatne.

Cena kurzu:

MODUL 1:  250 €/osoba bez DPH

MODUL 2:  250 €/osoba bez DPH

MODUL 3:  100 €/osoba bez DPH

MODUL 4:  250 €/osoba bez DPH

Pri absolvovaní všetkých modulov: 700 € /osoba bez DPH (zahŕňa prezenčnú výučbu, materiály na štúdium, konzultácie, skúšku a vydanie osvedčenia).

            Info škola : +421 32 7465111, +421 32 7465247

Poznámka: náklady nezamestnaným v plnej výške prepláca Úrad práce, info: +421 32 2441 101

Kurz bude otvorený pri dostatočnom počte prihlásených účastníkov. O termíne otvorenia budú účastníci upovedomení oznamom na webovej stránke školy a e-mailom.

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
    fax: 032 7465123

Fotogaléria