Navigácia

Bulletin Fotoalbum zo súťaže Výsledky Lokalizácia Cestovné náhrady Pedagogický dozor

ZENIT 7.2. - 9.2.2017

Pedagogický dozor

Zoznam pedagogických dozorov za jednotlivé kraje

Č.

Meno

Kontakt

Kraj

1

Ing. Pavol Komlóssy

SPŠE, Zochova ul. 9, 811 03 Bratislava, komlossy@zochova.sk, 0903/778821

BA

2

Ing. Miroslav Mihál

SOŠ strojnícka, ul. Pplk. Pľušťa 29, Skalica, riaditel@zss.skalica.sk, 0911/106 779

TT

3

Ing. Jozef Trúchly

SPŠ, Komesnkého 1, Trnava, j.truchly67@gmail.com, 0949/223 289

4

Mgr. Tomáš Ďurina

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická
Ulica Fraňa Kráľa 20, 949 01 Nitra, skola@spskralanr.edu.sk, 037/6510862

NR

5

Oto Sokolovský

Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešovotosokolovsky@gmail.com

PO

6

Ing. Juraj Žatko

SPŠ Jozefa Murgaša Hurbanova 6 juraj.zatko2@gmail.com, zatko@spsjm.sk, 0905618463

BB

7

Ing.Vojtková Anna

SŠ KNM, aavojtkova@centrum.sk, 0910336327

ZA

8

Mgr. Tomáš Vondrák

SOŠ elektrotechnická Liptovský Hrádok, Celiny 536, Liptovský Hrádok 033 15,  tvondrak@gmail.com, 0904669983

9

Peter Kentoš

SPŠ Košice, Komenského 2, 040 01 Košice

KE

10

Ing. Jozef Lašček

SPŠ Dubnica nad Váhom

TN

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
    fax: 032 7465123

Fotogaléria