Navigácia

Elektrotechnické minimum

Harmonogram

Predbežný harmonogram, môže sa ešte upraviť.

Por.č.

dňa

Dátum

Deň v  týždni

Vyučovacia hodina od-do

Miesto konania

Počet vyučovacích hodín

Predmet

Lektor

1.

10. apríl 2018

utorok

14,30 - 19,30

SPŠ

6

ZAE - Základy elektrotechniky

Ing. Solovic

2.

12. apríl 2018

Štvrtok

14,30 - 19,30

SPŠ

6

ZAE - Základy elektrotechniky

Ing. Solovic

3.

14. apríl 2018

sobota

8,00 - 14,20

SPŠ

7

ZAE - Základy elektrotechniky

Ing. Solovic

4.

16. apríl 2018

Pondelok

14,30 - 18,40

SPŠ

5

TEK - Technické kreslenie

Ing. Solovic

5.

18. apríl 2018

Streda

14,30 - 18,40

SPŠ

5

ZAE - Základy elektrotechniky

Ing. Solovic

6.

23. apríl 2018

Pondelok

14,30 - 17,50

SPŠ

4

TEK - Technické kreslenie

Ing. Solovic

7.

25. apríl 2018

Streda

14,30 - 18,40

SPŠ

5

TEK - Technické kreslenie

Ing. Solovic

8.

30. apríl 2018

Pondelok

14,30 - 18,40

SPŠ

5

EMA - Elektrotechnické materiály

Ing. Brndiar

9.

3. máj 2018

Štvrtok

14,30 - 20,20

SPŠ

7

ESP - Elektrické stroje a prístroje

Ing.Brndiar

10.

5. máj 2018

sobota

8,00 - 13,05

SPŠ

6

ESP - Elektrické stroje a prístroje

Ing.Brndiar

11.

7. máj 2018

Pondelok

14,30 - 19,30

SPŠ

6

ESP - Elektrické stroje a prístroje

Ing.Brndiar

12.

9.5.2018

Streda

14,30 - 18,40

SPŠ

5

ESP - Elektrické stroje a prístroje

Ing. Oravec

13.

16.5.2018

Streda

14,30 - 17,50

SPŠ

4

ZAE - Základy elektrotechniky

Ing. Oravec

14.

6.6.2018

Streda

14,30 - 18,30

SPŠ

5

ESP - Elektrické stroje a prístroje

Ing. Oravec

15.

13.6.2018

Streda

14,30 - 17,50

SPŠ

4

ESP - Elektrické stroje a prístroje

Ing. Oravec

16.

14.6.2018

Štvrtok

14,30 - 19,30

SPŠ

6

AUT - Automatizácia

Ing. Mroceková

17.

18.6.2018

Pondelok

14,30 - 19,30

SPŠ

6

AUT - Automatizácia

Ing. Mroceková

18.

27.6.2018

Streda

14,30  -  17,50

SPŠ

4

ETS - Elektrotechnická spôsobilosť

Ing. Oravec

19.

5.7.2018

Štvrtok

8,00  -  15,05

SPŠ

8

ETS - Elektrotechnická spôsobilosť

Ing. Oravec

20.

6.7.2018

Piatok

8,00  -  13,05

SPŠ

6

ETS - Elektrotechnická spôsobilosť

Ing. Oravec

21.

17. august 2018

Piatok

14,30 - 19,30

SPŠ

6

PRX - Odborná prax

Ing. Brndiar

22.

18. august 2018

sobota

8,00 - 13,05

SPŠ

6

PRX - Odborná prax

Ing. Brndiar

23.

20. august 2018

Pondelok

14,30 - 19,30

SPŠ

6

PRX - Odborná prax

Ing. Brndiar

24.

21. august 2018

utorok

14,30 - 19,30

SPŠ

6

PRX - Odborná prax

Ing. Brndiar

25.

22.8.2018

Streda

14,30 - 19,30

SPŠ

6

PRX - Odborná prax

Ing. Brndiar

26.

23.8.2018

Štvrtok

8,00  -  8,45

SPŠ

1

TEK - Technické kreslenie

Ing. Solovic

23.8.2018

8,50  -  9,35

SPŠ

1

AUT - Automatizácia

Ing. Mroceková

23.8.2018

9,40 - 11,25

SPŠ

2

ESP - Elektrické stroje a prístroje

Ing. Oravec

23.8.2018

11,30 - 13,05

SPŠ

2

ZAE - Základy elektrotechniky

Ing. Solovic

23.8.2018

13,10 - 15,05

SPŠ

2

ETS - Elektrotechnická spôsobilosť

Ing. Oravec

27.

27.8.2018

pondelok

13.30  – 16.30

SPŠ

 

SKÚŠKA Elektrotechnické minimum

komisia

 

 

 

Vyučovacia hodina = 45 min.

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
    fax: 032 7465123

Fotogaléria