Navigácia

Navigácia

  Základy obrábania, obsluha strojov a programovanie CNC strojov

  Základné informácie

  Akreditovaný vzdelávací program pod číslom POA: 3500/2016/131/1 je určený na získanie vedomostí a zručností v obsluhe konvenčných obrábacích strojov a v programovaní CNC strojov, realizovaný  modulovej forme (na každý modul je možné prihlásiť sa samostatne).

  MODUL 1 - Základy sústruženia

  MODUL 2 - Základy frézovania

  MODUL 3 - Základy ISO programovania (sústruženie, frézovanie)

  MODUL 4 - Základy programovania v riadiacom systéme HEIDENHAIN (frézovanie)

   

  Cieľová  skupina:  Osoby  so  záujmom   získať   odborné   vedomosti  a  zručnosti   potrebné

  pre výkon činnosti obrábania, obsluhy strojov a programovania CNC strojov.

   

  Odborný garant:  Ing. Viera Školudová

   

  Program je uskutočňovaný prezenčnou formou výučby s cvičeniami. Prebieha v odborných učebniach a dielňach školy. Štúdium končí osvedčením o vzdelaní v rámci modulov samostatne.

  Cena kurzu:

  MODUL 1:  250 €/osoba bez DPH

  MODUL 2:  250 €/osoba bez DPH

  MODUL 3:  100 €/osoba bez DPH

  MODUL 4:  250 €/osoba bez DPH

  Pri absolvovaní všetkých modulov: 700 € /osoba bez DPH (zahŕňa prezenčnú výučbu, materiály na štúdium, konzultácie, skúšku a vydanie osvedčenia).

              Info škola : +421 32 7465111, +421 32 7465247

  Poznámka: náklady nezamestnaným v plnej výške prepláca Úrad práce, info: +421 32 2441 101

  Kurz bude otvorený pri dostatočnom počte prihlásených účastníkov. O termíne otvorenia budú účastníci upovedomení oznamom na webovej stránke školy a e-mailom.

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
   Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
   fax: 032 7465123

  Fotogaléria