Navigácia

 • Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripadá na 27. január. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie OSN 1. novembra 2005 na 42. plenárnom zasadaní. Tento deň má pripomínať utrpenie šesť miliónov židovských obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. Dátum určilo VZ OSN zámerne, keďže 27. januára 1945 Červená armáda oslobodila nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auswitz-Birkenau (Osvienčim-Brzezinka). Návrh na vyhlásenie tohto dňa podali Izrael, Spojené štáty, Austrália, Kanada a Rusko. Podporilo ich 91 členských krajín, vrátane niekoľkých moslimských krajín.

  08.01.2018 15:18 | viac »
 • 01.12.2017 17:31 | viac »
 • Svetový deň odstránenia násilia voči ženám - V roku 1999 bol pod záštitou OSN ustanovený 25. november za Medzinárodný deň odstránenia násilia páchaného voči ženám. Jeho história pochádza z Latinskej Ameriky a zvolený bol podľa dňa smrti troch sestier Mirabalových, ktoré boli násilne zavraždené v Dominikánskej republike počas vlády diktátora Trujilla v roku 1960. Tieto ženy boli politicky aktívne a stali sa symbolom odporu voči diktátorovi. Po ich uväznení a poprave sa dostalo do pohybu hnutie odporu, ktoré o rok vyvrcholilo zosadením diktátora. Sestry Mirabalové sa stali symbolom odporu proti predsudkom a rodovým stereotypom. V mnohých krajinách sa od roku 2001 v tento deň začínajú intenzívne 16-dňové verejné kampane proti násiliu na ženách, ktoré trvajú zvyčajne do 10. decembra – Medzinárodného dňa ľudských práv.
  18.11.2017 18:36 | viac »
 • Myšlienka Medzinárodného dňa tolerancie pochádza od organizácie UNESCO a následne tento deň vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku 1996. Členské štáty UNESCO prijali Deklaráciu princípov tolerancie. Poslaním tohto dňa je zvýšiť povedomie spoločnosti o potrebe tolerancie a o nebezpečenstvách a negatívnych dôsledkoch intolerancie. Tolerancia spočíva v uznaní všeobecných ľudských práv a základných slobôd iného človeka, v rešpektovaní bohatstva a rozmanitosti kultúr.
  06.11.2017 20:08 | viac »
 • Od roku 2003 ho ľudia každoročne oslavujú 10. novembra (World Science Day for Peace and Development). Bol vyhlásený organizáciou UNESCO a zmyslom tohto sviatku je zvýšiť povedomie ľudí o úlohe vedy v mierumilovnej a stabilnej spoločnosti. Okrem tohto cieľa, má za úlohu podporovať ,medzinárodnú solidaritu v oblasti výmeny vedeckých poznatkov medzi krajinami.
  06.11.2017 20:06 | viac »
 • 04.11.2017 09:52 | viac »
 • V uplynulých jedenástich rokoch bolo zabitých 930 novinárov, ktorí oznamovali správy a informovali verejnosť. V priemere to predstavuje jednu smrť každé štyri dni. V deviatich z desiatich prípadov sú vrahovia nepotrestaní. 

  28.10.2017 19:40 | viac »
 • Spojené štáty americké a Izrael sa chystajú 31. 12. 2018 odísť z kultúrnej a vzdelávacej organizácie UNESCO.  

  14.10.2017 21:37 | viac »
 • Bývalú francúzsku ministerku kultúry Audrey Azoulayovú zvolili v Paríži 13. 10. 2017 za novú generálnu riaditeľku. 

  14.10.2017 21:29 | viac »
 • Sídlo organizácie: Paríž 
  Najvyšší predstaviteľ: Audrey Azoulayová (FRA), generálna riaditeľka (r. 2017)
  Oficiálne jazyky: angličtina, francúzština, španielčina, ruština, arabčina, čínština
  Ústava UNESCO: Preambula hovorí, že sa medzinárodná nedôvera, spory a konflikty rodili zo vzájomného nepochopenia národov a druhá svetová vojna vznikla okrem iného popretím demokratického ideálu, rovnosti a úcty k ľudskej bytosti. Preto je nutné budovať mier, rozširovať kultúru a vzdelanie. 
  Členské štáty: V súčasnosti má UNESCO 195 členov a 10 pridružených členov. Po rozdelení bývalého Československa sa Slovenská republika stala členom UNESCO sukcesiou 9. februára 1993.

  20.10.2017 21:49 | viac »
 • Na chabú starostlivosť o slovenskú časť prírodnej pamiatky poukázala prednedávnom komisia Svetového dedičstva UNESCO. Upozornila na to, že lokalita je u nás naďalej ohrozená rúbaním napriek tomu, že vláda posilnila kapacity štátnej ochrany prírody. Slovensko vyzvala k okamžitej náprave. „Ak sa urýchlene neprijmú opatrenia, nebude možné zaručiť dlhodobú ochranu lokality pred ťažbou dreva a ďalšími možnými hrozbami. To by znamenalo potenciálne ohrozenie výnimočnej hodnoty tohto nadnárodného dedičstva ako celku.“ (zo stanoviska komisie Svetového dedičstva UNESCO)
   
  14.10.2017 21:03 | viac »
 • V zozname UNESCO sa nachádzajú rôzne kultúrne pamiatky a prírodné vzácnosti aj z našej krajiny, zo Slovenska. V zozname máme zapísané historické centrum Bardejova, historické centrum Banskej Štiavnice a jej technické pamiatky, jaskyne Slovenského krasu, obývanú dedinku Vlkolínec, ktorá je súčasne skanzenom, najväčší hrad v strednej Európe – Spišský hrad a okolie, Karpatské bukové pralesy a drevené kostolíky na severovýchode Slovenska.
  Na čakacej listine so žiadosťou o zapísanie do zoznamu UNESCO sa nachádza aj drevený oltár Majstra Pavla z Levoče, Limes Romanus či tokajská vinohradnícka oblasť. 
  14.10.2017 21:04 | viac »
 • Associated Schools Project Network - ASPnet...

  Program Pridružených škôl UNESCO vznikol v roku 1953 v 33 školách v 15 krajinách sveta. Dnes na programe participuje 7 900 inštitúcií - predškolské zariadenia, základné a stredné školy, alebo inštitúcie pre vzdelávanie pedagógov v 176 krajinách. Sieť pridružených škôl patrí k najúspešnejším dlhodobým projektom UNESCO.

  14.10.2017 21:06 | viac »
 • UNESCO (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru) bolo založené 16. 11. 1945. Cieľom bolo vytvorenie medzinárodnej organizácie, ktorá by zabraňovala vzniku ďalšej svetovej vojny. Zakladajúcu Ústavu podpísalo 37 štátov.

  14.10.2017 21:05 | viac »

Kontakt

MENO: PhDr. Ondrej Halás, PhD.
FUNKCIA: koordinátor, SPŠ Nové Mesto nad Váhom - Pridružená škola UNESCO
MIESTNOSŤ: 116
E-MAIL: ondrej.halas@spsnmnv.sk
TELEFÓN: +421 32 7465204

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • +421 32 7465111 - ústredňa
  fax: 032 7465123

Fotogaléria