Navigácia

 • Začína ADVENT...

  Horeli štyri sviečky na adventnom venci, tak ticho, že bolo počuť ako sviečky začali hovoriť:

  Prvá sviečka vzdychla a povedala: „Volám sa Mier, moje svetlo síce svieti, ale ľudia žiadny mier nedodržujú.“ Jej svetlo bolo čím ďalej tým menšie, až celkom zhaslo…

  Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka povedala: „Volám sa Viera, som ale zbytočná, ľudstvo nechce nič o Bohu vedieť, nemá preto cenu, aby som svietila." Prievan zavial miestnosťou a druhá sviečka zhasla…

  Ticho a smutne sa ku slovu prihlásila tretia sviečka: „Volám sa Láska, už nemám silu, aby som horela, ľudia ma odstavili stranou. Vidia len sami seba a žiadnych iných, ktorých by mali radi.“ A s posledným záchvevom zhaslo i toto svetlo…

  Do miestnosti vošlo dieťa, pozrelo sa na sviečky a povedalo: „Vy musíte predsa svietiť!“ A skoro začalo plakať…

  V tom sa prihlásila k slovu i štvrtá sviečka a povedala: „Neboj sa! Pokiaľ ja svietim, môžem i ostatné sviečky znovu zapáliť. Volám sa Nádej.“ Dieťa zapálilo od tejto sviečky pomocou zápalky znovu ostatné sviečky.

  Plameň Nádeje by nikdy nemal v Tvojom živote vyhasnúť. A každý z nás by mal plamene Mieru, Viery, Lásky a Nádeje neustále udržiavať zapálené.

  Mier, Viera, Láska a Nádej.

  01.12.2018 19:00 | viac »
 • Svetový deň boja proti AIDS

  Aids alebo syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti je infekčná choroba ľudivírusového pôvodu. V roku 2007 žilo na celom svete približne 33,2 milióna ľudí s touto chorobou a zabila asi 2,1 milióna ľudí, vrátane 330 000 detí.

  AIDS je charakteristický postupným oslabovaním imunitného systému, ktorého funkčnosť nakoniec poklesne natoľko, že sú mu nebezpečné aj také typy infekcií, ktoré sa u zdravého človeka vôbec nevyskytujú. 

  Pôvodcom choroby sú dva kmene vírusu patriace k retrovírusom - HIV-1 a HIV-2. HIV sa prenáša pri styku telesných tekutín obsahujúcich vírusové častice darcu (krv, spermie) s otvoreným krvným obehom alebo lymfotropným tkanivom príjemcu. K prenosu preto najčastejšie dochádza nechráneným pohlavným stykom a používaním spoločných injekčných striekačiek. K prenosu vírusov HIV nedochádza bežným fyzickým kontaktom s infikovanou osobou, nemôže ho prenášať hmyz (napríklad komáre). Nebezpečenstvo sa môže objaviť aj pri pridávaní piercingu.

  29.11.2018 08:48 | viac »
 • Medzinárodný deň za odtránenie otroctva
  Medzinárodný deň zrušenia otroctva (International Day for the Abolition of Slavery) si pripomíname 2. decembra už od roku 1984, kedy bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Jedná sa o pripomienku prijatia Dohovoru o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb u roku 1949.
  29.11.2018 08:37 | viac »
 • Nežná revolúcia 1989
  Nežná revolúcia (čes. sametová revoluce16. november – 29. december 1989) označuje nekrvavé udalosti, ktorých dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Česko-Slovensku. Iniciátormi boli študenti, ku ktorým sa pridali najprv herci a divadelníci a postupne ostatné skupiny obyvateľstva. Na Slovensku bola vytvorená Verejnosť proti násiliu a v Česku Občianske fórum. Po brutálnom zásahu polície proti študentom na pražskej Národnej triede študenti na všetkých vysokých školách od 21. novembra štrajkovali27. novembra sa uskutočnil dvojhodinový generálny štrajk7. decembra 1989 po rezignácii komunistickej federálnej vlády bola 10. decembra vymenovaná nová vláda a prezident Gustáv Husák podal demisiu. 28. decembra 1989 Federálne zhromaždenie zvolilo za svojho predsedu Alexandra Dubčeka a 29. decembra 1989 bol za prezidenta ČSSR zvolený Václav Havel. Prvé slobodné parlamentné voľby sa uskutočnili v júni 1990.
  17.11.2018 11:03 | viac »
 • Medzinárodný deň rómskeho jazyka
  5. november je pamätný deň, ktorým Rómovia vzdávajú hold rómskemu jazyku, zdôrazňujú jeho dôležitosť pri posilňovaní etnickej identity Rómov a upozorňujú na požiadavku, aby rómsky jazyk bol oficiálne uznaný ako jeden z európskych jazykov.
  Vyhlásenie Medzinárodného dňa rómskeho jazyka bolo jedným z bodov Deklarácie, ktorú podpísali účastníci medzinárodnej konferencie lingvistov, pedagógov, žurnalistov a lídrov rómskych organizácií z 15 štátov Európy, ktorá sa uskutočnila v Záhrebe 3.- 5. novembra 2009. Iniciátorom Deklarácie bol organizátor - združenie KALI SARA a jej predseda Veljko Kajtazi, autor prvého rómsko-chorvátskeho a chorvátsko-rómskeho slovníka. Zo Slovenska deklaráciu podpísala Anna Koptová.
  02.11.2018 20:12 | viac »
 • Audiovizuálne dedičstvo
  Audiovizuálne archívy zachytávajú dejiny, príbehy zo života a kultúry národov celého sveta. Predstavujú nedoceniteľné dedičstvo, ktoré je potvrdením našej kolektívnej pamäti a vzácnym zdrojom poznania v tom, ako odráža kultúrnu, spoločenskú a jazykovú rozmanitosť rôznych spoločenstiev.
  02.11.2018 18:37 | viac »
 • Medzinárodný deň pre redukciu katastrof
  V roku 2001, si Valné zhromaždenie OSN začalo pripomínať Medzinárodný deň pre redukciu prírodných katastrof ako spôsob globálnej kultúry redukcie počtu prírodných pohrôm (12. 10.) - vrátane ich prevencie, zmierňovania ich dôsledkov a posilnenia pripravenosti. Takáto globálna kultúra  by značne znížila  dramatickú pozornosť snáh o pomoc, stratu  životov  a živobytí v dôsledku prírodných katastrof.
  02.11.2018 18:27 | viac »
 • Spoločne za mier: Rešpekt, bezpečnosť a dôstojnosť pre všetkých
  Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) vyhlásilo MD mieru s cieľom upevniť ideály mieru vo všetkých krajinách sveta a bol prvýkrát slávený v roku 1982.
  02.11.2018 18:02 | viac »
 • 21.08.2018 08:42 | viac »
 • 09.08.2018 10:31 | viac »
 • Medzinárodný deň pôvodného obyvateľstva
  Medzinárodný deň pôvodného obyvateľstva sveta, 9. august, bol vyhlásený v roku 1994 Organizáciou OSN a pripomína sa od roku 1995. Cieľom je podpora a ochrana práv pôvodných obyvateľov na celom svete, posilnenie medzinárodnej spolupráce pre riešenie problémov, ktorým čelia domorodí ľudia v oblastiach ako sú ľudské práva, životné prostredie, vzdelávanie a zdravotníctvo.
  09.08.2018 10:24 | viac »
 • Svetový deň životného prostredia

  5. júna si pripomíname Svetový deň životného prostredia - World Environment Day, ktorý sa oslavuje od roku 1973.

  Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. Štokholmská konferencia upriamila pozornosť svetovej verejnosti na potrebu riešiť problémy životného prostredia v záujme zachovania existencie ľudstva na planéte Zem. Problémy životného prostredia nadobúdajú globálny charakter presahujúci hranice štátov a kontinentov, a preto aj ich riešenie si vyžaduje spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Účastníci konferencie zo 112 štátov z celého sveta schválili Deklaráciu o životnom prostredí človeka, po prvýkrát deklarovali právo človeka na priaznivé životné prostredie a zároveň navrhli globálny systém pozorovania Zeme. 

  09.08.2018 10:17 | viac »
 • Chcete sa zapojiť do súťaží? Tak neváhajte...

  Súťaž študentských krátkych filmov 2018 - this human world 2018: súťaž organizovaná UNIS Viedeň /Rakúsko/, registráciu je potrebné urobiť do 22. júna 2018 a video o rozsahu max. 3 minúty poslať do 6. novembra 2018. Pre VIAC INFO klikni sem.
   


   
  „Naše dedičstvo – naša múza“: súťaž realizovaná Trenčianskym samosprávnym krajom v období od 28.2.2018 do 31.5.2018, vyhlásená pri príležitosti Európskeho roku kultúrneho dedičstva. Pre VIAC INFO klikni sem.

  09.05.2018 20:49 | viac »
 • 23.04.2018 14:31 | viac »
 • Svetový deň knihy a autorských práv

  23. apríl je osobitným dátumom pre svetovú literatúru. V tento deň roku 1616 zomreli takí velikáni svetovej literatúry, ako Miguel Cervantes y Savedra, William Shakespeare a Inca Garcilaso de la Vega. Výročie narodenia alebo úmrtia majú v tento deň aj Maurice Druon, Halldór Laxness, Vladimír Nabokov, Joseph Pla a Manuel Mejía Vallejo. Všeobecná konferencia UNESCO na svojom 28. zasadaní roku 1995 prijala rezolúciu, ktorou sa 23. apríl stal Svetovým dňom knihy a autorských práv.

  23.04.2018 14:38 | viac »
 • 25. marec 2018

  Symbolom kampane je už tradične biela stužka znázorňujúca nevinnosť a zraniteľnosť, ktorú budú dobrovoľníci a regionálni spolupracovníci Fóra života rozdávať v uliciach slovenských miest a obcí najmä počas týždňa pred 25. marcom.

   „Takúto stužku si môžete vziať od našich dobrovoľníkov, ale jednoduché je vyrobiť si ju aj doma. Jej pripnutím na odev a nosením v dňoch okolo 25. marca dáte najavo nielen účasť na kampani Deň počatého dieťaťa, ale aj svoj osobný postoj k problematike ochrany ľudského života od počatia,“ hovorí Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života, a dodáva, že kampaň má občiansky charakter. „Veríme, že ochrana prirodzených hodnôt je, alebo mala by byť vlastná nielen veriacemu človeku, ale každému, kto racionálne uvažuje a kto vníma vzácnosť života – či už toho svojho, alebo ostatných ľudí.“ 

  23.04.2018 14:38 | viac »
 • Online slovník slovenčiny
  ONLINE SLOVNÍK SLOVENČINY je zverejnený na internetových stránkach Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied...

  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

  JULS SAV Bratislava je pracoviskom, v ktorom sa v Slovenskej republike sústreďuje základný výskum spisovných aj nespisovných útvarov slovenského národného jazyka.
  Ústav vznikol v roku 1943 pod názvom Jazykovedný ústav Slovenskej akadémie vied a umení – SAVU, v roku 1952 bol premenovaný na Ústav slovenského jazyka SAVU a od roku 1966 nesie súčasný názov.
  Je hlavným vedeckým pracoviskom v Slovenskej republike sústreďujúcim základný výskum slovenského národného jazyka, jeho územnej a sociálnej diferenciácie a jeho dejín. Súčasťou výskumu sú teoretické otázky všeobecnej jazykovedy, jazykovej kultúry, odbornej terminológie a onomastiky. Výsledky výskumu sa aplikujú pri tvorbe základných kodifikačných príručiek, pri tvorbe a ustaľovaní odbornej terminológie, pri štandardizácii geografického názvoslovia.
  Ústav spolupracuje so zahraničnými vedeckými pracoviskami v Belgicku, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Macedónsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Rusku, Slovinsku, Srbsku, Ukrajine, USA.


   
  23.04.2018 14:38 | viac »
 • SURFUJ V ŠTÚROVČINE
  Stačí kliknúť na odkaz a môžeš zludevítovať webstránku či text... Surfuj v štúrovčine
  23.04.2018 14:39 | viac »
 • Kodifikácie a úpravy spisovného jazyka
  Spisovným obdobím sa označuje vývinová etapa v dejinách spisovnej slovenčiny v rozmedzí od vzniku prvej kodifikovanej formy národného jazyka do súčasnosti. Spisovné obdobie je členené na bernolákovské, štúrovské, reformné, matičné, martinské, medzivojnové, povojnové a súčasné.
  Bernolákovská kodifikácia v roku 1787 bola prvou kodifikáciou slovenského spisovného jazyka v dejinách spisovnej slovenčiny. Základným kodifikačným dielom bola Slovenská gramatika a bernolákovské obdobie môžeme vymedziť rokmi 1787 − 1846.
  Spisovná štúrovčina
  sa po niekoľkých kodifikačných pravopisných reformách a úpravách stala životaschopným a trvalým spisovným jazykom slovenského národa. Základným kodifikačným dielom bola Náuka reči slovenskej a štúrovské obdobie môžeme vymedziť rokmi 1846 − 1852.
  Reformovanú štúrovčinu môžeme považovať za kompromis medzi bernolákovcami a štúrovcami. Základným dielom tejto kodifikovanej úpravy je Hattalova Krátka mluvnica slovenská a toto obdobie možno vymedziť rokmi 1852 − 1863.
  V matičnom a martinskom období sa spisovný jazyk prezentoval najmä v učebniciach (J. K. Viktorín: Grammatik der slowakischen Sprache, F. Mráz: Slovenská mluvnica pro gymnasia…) a kultivoval sa aj v hovorenej reči, tzv. martinský úzus, ale ako kodifikačné možno označiť diela S. Cambela Slovenský pravopisRukoväť spisovnej reči slovenskej. Obdobia možno vymedziť rokmi − matičné 1863 − 1875 a martinské 1875 − 1918.
  V medzivojnovom období po vzniku Československej republiky sa viedla polemika o dvoch koncepciách spoločného spisovného jazyka Čechov a Slovákov, vystupňovalo sa puristické úsilie v jazyku a vznikli prvé Pravidlá slovenského pravopisu (1931).
  Od 40. rokov možno hovoriť o povojnovom období, ktoré je späté so systematickým výskumom spisovného jazyka, ale aj ostatných nespisovných útvarov národného jazyka.
  Súčasné obdobie je obdobím vývoja spisovnej slovenčiny od roku 1989.
  23.04.2018 14:39 | viac »
 • Slovenčina - esperanto slovanských jazykov

  21. február je od roku 1999 vyhlásený organizáciou UNESCO za Medzinárodný deň materinského jazyka. 
  V tento deň si pripomíname dôležitosť rodného materinského jazyka, ktorý používame každý deň, či už v ústnej alebo písomnej konverzácii. Hoci sa počas života naučíme množstvo rečí, práve tou našou máme zaistené osobitné videnie vecí. 
  Komu dnes vďačíme za to, ako rozprávame? Okrem našich rodičov a učiteliek sa musíme trochu poobzerať aj do minulosti... po menách ako Anton Bernolák a Ľudovít Štúr.  
  A hoci aj dnes niektorým ľuďom robí slovenčina problémy... a skôr niekomu povieme „sorry“ ako prepáč, nezabúdajme na to, že vďaka slovenskému jazyku, ktorému sa hovorí aj  „esperanto“ slovanských jazykov, máme možnosť porozumieť ostatným slovanským jazykom a národom bez väčších problémov.  
  Aj preto sme radi, že ovládame slovenčinu. 
  23.04.2018 14:40 | viac »
 • Svetový deň rozhlasu
  Cieľom Svetového dňa rozhlasu je upozorniť verejnosť i ďalšie médiá na význam rozhlasu. K ďalším cieľom tohto dňa patrí zlepšenie medzinárodnej spolupráce medzi rozhlasmi a povzbudenie všetkých, čo môžu prispieť k ľahšiemu prístupu k rozhlasu i vytváraniu staníc, aby tak postupovali. Zároveň má 13. február upozorniť verejnosť na jedinečné hodnoty rozhlasu, ktorý je schopný poskytnúť služby najširšiemu okruhu ľudí. Navyše v súčasnosti rozhlas zažíva prudký technologický vývoj.
  23.04.2018 14:41 | viac »
 • Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

  Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripadá na 27. január. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie OSN 1. novembra 2005 na 42. plenárnom zasadaní. Tento deň má pripomínať utrpenie šesť miliónov židovských obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. Dátum určilo VZ OSN zámerne, keďže 27. januára 1945 Červená armáda oslobodila nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auswitz-Birkenau (Osvienčim-Brzezinka). Návrh na vyhlásenie tohto dňa podali Izrael, Spojené štáty, Austrália, Kanada a Rusko. Podporilo ich 91 členských krajín, vrátane niekoľkých moslimských krajín.

  23.04.2018 14:42 | viac »
 • 23.04.2018 14:42 | viac »
 • Násilie páchané na ženách
  Svetový deň odstránenia násilia voči ženám - V roku 1999 bol pod záštitou OSN ustanovený 25. november za Medzinárodný deň odstránenia násilia páchaného voči ženám. Jeho história pochádza z Latinskej Ameriky a zvolený bol podľa dňa smrti troch sestier Mirabalových, ktoré boli násilne zavraždené v Dominikánskej republike počas vlády diktátora Trujilla v roku 1960. Tieto ženy boli politicky aktívne a stali sa symbolom odporu voči diktátorovi. Po ich uväznení a poprave sa dostalo do pohybu hnutie odporu, ktoré o rok vyvrcholilo zosadením diktátora. Sestry Mirabalové sa stali symbolom odporu proti predsudkom a rodovým stereotypom. V mnohých krajinách sa od roku 2001 v tento deň začínajú intenzívne 16-dňové verejné kampane proti násiliu na ženách, ktoré trvajú zvyčajne do 10. decembra – Medzinárodného dňa ľudských práv.
  23.04.2018 14:42 | viac »
 • 16. november - tolerancia...
  Myšlienka Medzinárodného dňa tolerancie pochádza od organizácie UNESCO a následne tento deň vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku 1996. Členské štáty UNESCO prijali Deklaráciu princípov tolerancie. Poslaním tohto dňa je zvýšiť povedomie spoločnosti o potrebe tolerancie a o nebezpečenstvách a negatívnych dôsledkoch intolerancie. Tolerancia spočíva v uznaní všeobecných ľudských práv a základných slobôd iného človeka, v rešpektovaní bohatstva a rozmanitosti kultúr.
  23.04.2018 14:43 | viac »
 • Svetový deň vedy pre mier a rozvoj
  Od roku 2003 ho ľudia každoročne oslavujú 10. novembra (World Science Day for Peace and Development). Bol vyhlásený organizáciou UNESCO a zmyslom tohto sviatku je zvýšiť povedomie ľudí o úlohe vedy v mierumilovnej a stabilnej spoločnosti. Okrem tohto cieľa, má za úlohu podporovať ,medzinárodnú solidaritu v oblasti výmeny vedeckých poznatkov medzi krajinami.
  23.04.2018 14:43 | viac »
 • 23.04.2018 14:43 | viac »
 • Zločiny proti novinárom vo svete

  V uplynulých jedenástich rokoch bolo zabitých 930 novinárov, ktorí oznamovali správy a informovali verejnosť. V priemere to predstavuje jednu smrť každé štyri dni. V deviatich z desiatich prípadov sú vrahovia nepotrestaní. 

  23.04.2018 14:44 | viac »
 • USA a Izrael odídu z UNESCO

  Spojené štáty americké a Izrael sa chystajú 31. 12. 2018 odísť z kultúrnej a vzdelávacej organizácie UNESCO.  

  23.04.2018 14:45 | viac »
 • UNESCO má novú generálnu riaditeľku

  Bývalú francúzsku ministerku kultúry Audrey Azoulayovú zvolili v Paríži 13. 10. 2017 za novú generálnu riaditeľku. 

  23.04.2018 14:45 | viac »
 • Ďalšie info o UNESCO

  Sídlo organizácie: Paríž 
  Najvyšší predstaviteľ: Audrey Azoulayová (FRA), generálna riaditeľka (r. 2017)
  Oficiálne jazyky: angličtina, francúzština, španielčina, ruština, arabčina, čínština
  Ústava UNESCO: Preambula hovorí, že sa medzinárodná nedôvera, spory a konflikty rodili zo vzájomného nepochopenia národov a druhá svetová vojna vznikla okrem iného popretím demokratického ideálu, rovnosti a úcty k ľudskej bytosti. Preto je nutné budovať mier, rozširovať kultúru a vzdelanie. 
  Členské štáty: V súčasnosti má UNESCO 195 členov a 10 pridružených členov. Po rozdelení bývalého Československa sa Slovenská republika stala členom UNESCO sukcesiou 9. februára 1993.

  23.04.2018 14:45 | viac »
 • Karpatské bukové pralesy - posledný klenot
  Na chabú starostlivosť o slovenskú časť prírodnej pamiatky poukázala prednedávnom komisia Svetového dedičstva UNESCO. Upozornila na to, že lokalita je u nás naďalej ohrozená rúbaním napriek tomu, že vláda posilnila kapacity štátnej ochrany prírody. Slovensko vyzvala k okamžitej náprave. „Ak sa urýchlene neprijmú opatrenia, nebude možné zaručiť dlhodobú ochranu lokality pred ťažbou dreva a ďalšími možnými hrozbami. To by znamenalo potenciálne ohrozenie výnimočnej hodnoty tohto nadnárodného dedičstva ako celku.“ (zo stanoviska komisie Svetového dedičstva UNESCO)
   
  23.04.2018 14:46 | viac »
 • Pamiatky UNESCO na Slovensku
  V zozname UNESCO sa nachádzajú rôzne kultúrne pamiatky a prírodné vzácnosti aj z našej krajiny, zo Slovenska. V zozname máme zapísané historické centrum Bardejova, historické centrum Banskej Štiavnice a jej technické pamiatky, jaskyne Slovenského krasu, obývanú dedinku Vlkolínec, ktorá je súčasne skanzenom, najväčší hrad v strednej Európe – Spišský hrad a okolie, Karpatské bukové pralesy a drevené kostolíky na severovýchode Slovenska.
  Na čakacej listine so žiadosťou o zapísanie do zoznamu UNESCO sa nachádza aj drevený oltár Majstra Pavla z Levoče, Limes Romanus či tokajská vinohradnícka oblasť. 
  23.04.2018 14:47 | viac »
 • Pridružené školy UNESCO

  Associated Schools Project Network - ASPnet...

  Program Pridružených škôl UNESCO vznikol v roku 1953 v 33 školách v 15 krajinách sveta. Dnes na programe participuje 7 900 inštitúcií - predškolské zariadenia, základné a stredné školy, alebo inštitúcie pre vzdelávanie pedagógov v 176 krajinách. Sieť pridružených škôl patrí k najúspešnejším dlhodobým projektom UNESCO.

  14.10.2017 21:06 | viac »
 • Čo je UNESCO

  UNESCO (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru) bolo založené 16. 11. 1945. Cieľom bolo vytvorenie medzinárodnej organizácie, ktorá by zabraňovala vzniku ďalšej svetovej vojny. Zakladajúcu Ústavu podpísalo 37 štátov.

  23.04.2018 14:47 | viac »

Kontakt

MENO: PhDr. Ondrej Halás, PhD.
FUNKCIA: koordinátor, SPŠ Nové Mesto nad Váhom - Pridružená škola UNESCO
MIESTNOSŤ: 107
E-MAIL: ondrej.halas@spsnmnv.sk
TELEFÓN: +421 32 7465213

Zoznam článkov

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • +421 32 7465111 - ústredňa
  fax: 032 7465123

Fotogaléria