Navigácia

O mne Učebné štýly Comenius Leonardo da Vinci eTwinning Erasmus+ Microsoft Innovative Educator Expert

PaedDr. Eva Luptáková

PaedDr. Eva Luptáková

Učiteľka SJL, ANJ a OBN v SPŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom

Kontaktná osoba medzinárodných projektov

Programu celoživotného vzdelávania

Comenius Cooler World 2010 – 2012 (na podporu myšlienky trvalo udržateľného rozvoja)

tento projekt získal ocenenie Európska značka pre jazyky 2012

Leonardo da Vinci EnTraiMo 2012 – 2014 (o učebných štýloch žiakov v odbornom vzdelávaní)

Realizátorka projektov, európska ambasádorka a regionálna konzultantka

Programu elektronickej spolupráce európskych škôl

Ocenenia:

Európsky učiteľ jazykov roka 2011

Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2006

EUROPEAN LANGUAGE LABEL

Future Classroom Teacher

European Schoolnet Academy Certificate

Flag Counter

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
    fax: 032 7465123

Fotogaléria