Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.DI.FII.AII.BII.DLII.FIII.AIII.BIII.DIII.FIV.AIV.BIV.DIV.F
Triedny učiteľ: Mgr. Veronika Kepshová
Učebňa: 103
Počet žiakov: 19 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Lukáš Chaben elektrotechnika
3    Jakub Ondrášik elektrotechnika
4    Peter Psota elektrotechnika
5    Radovan Šikuda elektrotechnika
6    Matúš Šimko elektrotechnika
7    Filip Šramatý elektrotechnika
8    Peter Bárdy informačné a sieťové technológie
9    Adam Benko informačné a sieťové technológie
10    Martin Bočák informačné a sieťové technológie
11    Samuel Bugala informačné a sieťové technológie
12    Jakub Gibaštík informačné a sieťové technológie
13    Dominik Hrdlička informačné a sieťové technológie
14    Pavol Huňa informačné a sieťové technológie
15    Martin Chamuty informačné a sieťové technológie
16    Matúš Kočar informačné a sieťové technológie
17    Tomáš Mačica informačné a sieťové technológie
18    Adam Joachim Mikeška informačné a sieťové technológie
19    Simon Pecka informačné a sieťové technológie
20    Adam Vincurský informačné a sieťové technológie

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
    fax: 032 7465123

Fotogaléria