Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.B

Zoznamy žiakov: I.BI.CI.DI.FII.AII.BII.DII.FIII.AIII.BIII.DLIII.FIV.AIV.BIV.DIV.F
Triedny učiteľ: Mgr. Milena Tóthová
Učebňa: 304
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
2    Ján Drha strojárstvo
3    Jakub Jurčacko strojárstvo
4    Ivan Kollár strojárstvo
5    Sebastian Kováč strojárstvo
7    Adam Masárik strojárstvo
8    Matej Matyáš strojárstvo
9    Juraj Podhradský strojárstvo
11    Ľubomír Zubák strojárstvo
12    Monika Behulová technické a informatické služby
13    Dominika Cabalová technické a informatické služby
14    Martina Cenknerová technické a informatické služby
15    Karolína Dlhá technické a informatické služby
17    Petra Lobíková technické a informatické služby
18    Michaela Marcinechová technické a informatické služby
19    Simona Masariková technické a informatické služby
20    Radka Oppenbergerová technické a informatické služby
24    Marek Bolješik strojárstvo
25    Simon Kišac technické a informatické služby
26    Martin Miština strojárstvo

© aScAgenda 2019.0.1135 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
    fax: 032 7465123

Fotogaléria