Navigácia

Navigácia

  Zoznam učiteľov

  E-mail
   
   
  Mgr. Peter Rebro REBP Rozvrh
  Riaditeľ
  Vedie krúžok: Florbal
  peter.rebro@spsnmnv.sk
   
   
  RNDr. Anna Homolová HOMA Rozvrh
  Zástupkyňa
  Vedie krúžok: Propagácia školy a jej aktivít na verejnosti
  anna.homolova@spsnmnv.sk
   
   
  Ing. Viera Školudová SKOV Rozvrh
  Zástupkyňa
  viera.skoludova@spsnmnv.sk
   
   
  Zuzana Bielčíková BIEZ Vychovávateľka
  Vedie krúžok: Racionálne stravovanie
  zuzana.bielcikova@spsnmnv.sk
   
   
  Ing. Peter Brndiar BRNP Rozvrh
  Majster
  peter.brndiar@spsnmnv.sk
   
   
  Mgr. Ľuboš Bušo BUSL Vychovávateľ
  lubos.buso@spsnmnv.sk
   
   
  Ing. Ján Cibulka CIBJ Rozvrh
  Triedny učiteľ: III.A
  Vedie krúžok: Šachový krúžok
  jan.cibulka@spsnmnv.sk
   
   
  Mgr. Ivana Daridová DARI Rozvrh
  Triedna učiteľka: I.F
  Vedie krúžok: NAO-v svet
  ivana.daridova@spsnmnv.sk
   
   
  Mgr. Marta Drábová DRAM Rozvrh
  Učiteľka
  marta.drabova@spsnmnv.sk
   
   
  Firma FIRMA FRM Rozvrh
  Majster
   
   
  Ing. Alena Francisciová FRAA Rozvrh
  Učiteľka
  Vedie krúžok: Využitie PC v elektrotechnike
  alena.francisciova@spsnmnv.sk
   
   
  Mgr. Júlia Gáborová GABJ Rozvrh
  Učiteľka
  julia.gaborova@spsnmnv.sk
   
   
  Bc. Miroslav Gavor GAVM Rozvrh
  Majster
  miroslav.gavor@spsnmnv.sk
   
   
  Ing. Ľubica Gracíková GRAL Rozvrh
  Triedna učiteľka: I.DL
  Vedie krúžok: Bikeland
  Vedie krúžok: Krúžok odborných zručností on line
  Vedie krúžok: On-line ekonómia
  lubica.gracikova@spsnmnv.sk
   
   
  Mgr. Klaudia Habdáková HABK Rozvrh
  Učiteľka
  klaudia.habdakova@spsnmnv.sk
   
   
  Peter Haviernik HAVP Rozvrh
  Majster
  peter.haviernik@spsnmnv.sk
   
   
  Bc. Ľuboš Ilenčík ILEL Rozvrh
  Majster
  Vedie krúžok: Stolný tenis
  lubos.ilencik@spsnmnv.sk
   
   
  PaedDr. Jarmila Janisková JANJ Rozvrh
  Triedna učiteľka: I.A
  Vedie krúžok: Učme sa prezentovať
  jarmila.janiskova@spsnmnv.sk
   
   
  Ing. Milan Jurza JURM Rozvrh
  Učiteľ
  milan.jurza@spsnmnv.sk
  Foto Mgr. Veronika Kepshová KEPV Rozvrh
  Učiteľka
  veronika.kepshova@spsnmnv.sk
   
   
  Bc. Ján Klučovský KLUJ Rozvrh
  Majster
  jan.klucovsky@spsnmnv.sk
   
   
  Mgr. Milan Lipták LIPN Rozvrh
  Triedny učiteľ: IV.A
  Vedie krúžok: Turistický krúžok
  milan.liptak@spsnmnv.sk
   
   
  PaedDr. Eva Luptáková LUPE Rozvrh
  Učiteľka
  eva.luptakova@spsnmnv.sk
   
   
  Ing. Iveta Mroceková MROI Rozvrh
  Triedna učiteľka: II.D
  Vedie krúžok: Svet priemyselnej informatiky v 21. stroročí
  iveta.mrocekova@spsnmnv.sk
   
   
  Ing. Marta Murgašová MURM Rozvrh
  Triedna učiteľka: IV.B
  Vedie krúžok: Prírodopisný krúžok
  Vedie krúžok: Ročníkové projekty
  marta.murgasova@spsnmnv.sk
   
   
  Mgr. Andrej Neuschl NEUA Rozvrh
  Triedny učiteľ: IV.F
  andrej.neuschl@spsnmnv.sk
   
   
  Ing. Miroslav Oravec, PhD. ORAM Rozvrh
  Triedny učiteľ: III.D
  Vedie krúžok: Letecko - modelársky krúžok
  miroslav.oravec@spsnmnv.sk
   
   
  Ing. Adriana Pagáčová PAGA Rozvrh
  Triedna učiteľka: III.B
  Vedie krúžok: Ekonóm
  adriana.pagacova@spsnmnv.sk
   
   
  Mgr. Andrea Pekyová PEKA Rozvrh
  Učiteľka
  Vedie krúžok: Angličtina cez Facebook 2
  andrea.sevcechova@spsnmnv.sk
   
   
  Mgr. Viera Podolanová BOHV Rozvrh
  Triedna učiteľka: III.F
  Vedie krúžok: Angličtina k maturite
  viera.bohusova@spsnmnv.sk
   
   
  Mgr. Anna Rebrová REBA Rozvrh
  Triedna učiteľka: II.A
  Vedie krúžok: Odborná nemčina
  anna.rebrova@spsnmnv.sk
   
   
  Mgr. Ivan Remiáš REMI Vychovávateľ
  Vedie krúžok: Loptové hry v školskom internáte
  ivan.remias@spsnmnv.sk
   
   
  Ing. Jana Sláviková SLAJ Rozvrh
  Triedna učiteľka: II.F
  Vedie krúžok: Krúžok šikovných rúk
  Vedie krúžok: Môj priateľ počítač
  jana.slavikova@spsnmnv.sk
   
   
  Bc. Peter Sloboda SLOP Rozvrh
  Učiteľ
  Vedie krúžok: Cisco Networking Academy
  Vedie krúžok: Počítače a počítačové siete
  peter.sloboda@spsnmnv.sk
   
   
  Ing. Anna Streitzigová STRA Rozvrh
  Triedna učiteľka: II.B
  Vedie krúžok: Poznávanie okolia Nového Mesto nad Váhom
  Vedie krúžok: Spracovanie úloh a zadaní na PC
  anna.streitzigova@spsnmnv.sk
   
   
  Mgr. Milena Tóthová TOTM Rozvrh
  Triedna učiteľka: I.B
  Vedie krúžok: Doučovanie z matematiky
  milena.tothova@spsnmnv.sk
   
   
  Bc. Jaroslav Zöldfay ZOLJ Rozvrh
  Majster
  Vedie krúžok: Horská cyklistika
  jaroslav.zoldfay@spsnmnv.sk

  © aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.08.2017

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
   Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
   fax: 032 7465123

  Fotogaléria