Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Peter Rebro REBP Rozvrh
Riaditeľ
Vedie krúžok: Florbal
peter.rebro@spsnmnv.sk
 
 
RNDr. Anna Homolová HOMA Rozvrh
Zástupkyňa
anna.homolova@spsnmnv.sk
 
 
Ing. Viera Školudová SKOV Rozvrh
Zástupkyňa
Vedie krúžok: Propagácia školy a jej aktivít na verejnosti
viera.skoludova@spsnmnv.sk
 
 
Zuzana Bielčíková BIEZ Vychovávateľka
Vedie krúžok: Racionálne stravovanie
zuzana.bielcikova@spsnmnv.sk
 
 
Mgr. Ľuboš Bušo BUSL Vychovávateľ
Vedie krúžok: Loptové hry v školskom internáte
Vedie krúžok: Šachový krúžok
lubos.buso@spsnmnv.sk
 
 
Mgr. Ivana Daridová DARI Rozvrh
Triedna učiteľka: II.F
Vedie krúžok: NAO-v svet
ivana.daridova@spsnmnv.sk
 
 
Mgr. Ján Fandro FANJ Rozvrh
Učiteľ
jan.fandro@spsnmnv.sk
 
 
Bc. Miroslav Gavor GAVM Rozvrh
Majster
miroslav.gavor@spsnmnv.sk
 
 
Ing. Ľubica Gracíková GRAL Rozvrh
Triedna učiteľka: II.DL
Vedie krúžok: Bikeland
Vedie krúžok: Krúžok odborných zručností on line
Vedie krúžok: On-line ekonómia
lubica.gracikova@spsnmnv.sk
Foto PhDr. Ondrej Halás, PhD. HALO Rozvrh
Učiteľ
ondrej.halas@spsnmnv.sk
 
 
Ing. Ladislav František Hanzen HANL Rozvrh
Majster
ladislav.hanzen@spsnmnv.sk
 
 
Peter Haviernik HAVP Rozvrh
Majster
Triedny učiteľ: I.F
peter.haviernik@spsnmnv.sk
 
 
PaedDr. Jarmila Janisková JANJ Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Príprava žiakov na VŠ z matematiky
Vedie krúžok: Učme sa prezentovať
jarmila.janiskova@spsnmnv.sk
Foto Mgr. Veronika Kepshová KEPV Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Komunikujeme anglicky s partnermi projektu Erasmus+
veronika.kepshova@spsnmnv.sk
 
 
Bc. Ján Klučovský KLUJ Rozvrh
Majster
jan.klucovsky@spsnmnv.sk
 
 
Bc. Svetozár Kukuča KUKS Rozvrh
Učiteľ
svetozar.kukuca@spsnmnv.sk
 
 
Bc. Milan Lednický LEDM Rozvrh
Učiteľ
milan.lednicky@spsnmnv.sk
 
 
Mgr. Milan Lipták LIPN Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
Vedie krúžok: Turistický krúžok
milan.liptak@spsnmnv.sk
 
 
PaedDr. Eva Luptáková LUPE Rozvrh
Učiteľka
eva.luptakova@spsnmnv.sk
 
 
Ing. Iveta Mroceková MROI Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
Vedie krúžok: Svet priemyselnej informatiky v 21. stroročí
iveta.mrocekova@spsnmnv.sk
 
 
Ing. Marta Murgašová MURM Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
Vedie krúžok: Ročníkové projekty
Vedie krúžok: Zásady prežitia v krízových situáciách
marta.murgasova@spsnmnv.sk
 
 
Mgr. Andrej Neuschl NEUA Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
andrej.neuschl@spsnmnv.sk
 
 
Ing. Miroslav Oravec, PhD. ORAM Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.D
Vedie krúžok: Letecko - modelársky krúžok
miroslav.oravec@spsnmnv.sk
 
 
Ing. Adriana Pagáčová PAGA Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Vedie krúžok: Ekonóm
adriana.pagacova@spsnmnv.sk
 
 
Mgr. Zuzana Pánisová PANZ Rozvrh
Učiteľka
zuzana.panisova@spsnmnv.sk
 
 
Mgr. Viera Podolanová BOHV Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.F
Vedie krúžok: Angličtina k maturite
viera.bohusova@spsnmnv.sk
 
 
Mgr. Dominika Rarigová RARD Rozvrh
Učiteľka
dominika.rarigova@spsnmnv.sk
 
 
Mgr. Anna Rebrová REBA Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Cyklistický krúžok
Vedie krúžok: Odborná nemčina
anna.rebrova@spsnmnv.sk
 
 
Ing. Jana Sláviková SLAJ Rozvrh
Triedna učiteľka: III.F
Vedie krúžok: Filmy sú môj svet
Vedie krúžok: Môj priateľ počítač
jana.slavikova@spsnmnv.sk
 
 
Bc. Peter Sloboda SLOP Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Cisco Networking Academy
peter.sloboda@spsnmnv.sk
 
 
Ing. Dušan Solovic SOLD Rozvrh
Učiteľ
dusan.solovic@spsnmnv.sk
 
 
Ing. Anna Streitzigová STRA Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: Poznávanie okolia Nového Mesto nad Váhom
Vedie krúžok: Spracovanie úloh a zadaní na PC
anna.streitzigova@spsnmnv.sk
 
 
Mgr. Milena Tóthová TOTM Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Doučovanie z matematiky
milena.tothova@spsnmnv.sk
 
 
Ing. Jana Uramová URAJ Rozvrh
Učiteľka
jana.uramova@spsnmnv.sk

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.07.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
    fax: 032 7465123

Fotogaléria