Navigácia

Propagácia školy a jej aktivít na verejnosti

Príprava propagačných materiálov a aktivít súvisiacich s propagáciou školy na verejnosti
Vedúci: Ing. Viera Školudová
Meno PriezviskoTrieda
Marek Bolješik III.B
Ján Drha III.B
Simon Kišac III.B
Sebastian Kováč III.B
Petra Lobíková III.B
Adam Masárik III.B
Simona Masariková III.B
Radka Oppenbergerová III.B
Juraj Podhradský III.B
Ľubomír Zubák III.B

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
    fax: 032 7465123

Fotogaléria