Navigácia

Cisco Networking Academy

Podpora pre štúdium počítačových sietí na sieťovej akadémii. (Doporučujeme pre žiakov 3.a 4. ročníka)
Vedúci: Bc.Peter Sloboda
Meno PriezviskoTrieda
Hakeem Abougalil III.A
Samuel Jaroščiak III.A

© aScAgenda 2019.0.1135 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
    fax: 032 7465123

Fotogaléria