Navigácia

Navigácia

  Zoznam krúžkov

  WWW Názov    Popis
  Angličtina cez Facebook 2 zdokonaľovanie, konverzácia a príprava na maturitu
  Angličtina k maturite príprava k maturite
  Bikeland poznávanie okolia Nového Mesta n.V. na bicykloch
  Cisco Networking Academy Podpora pre štúdium počítačových sietí na sieťovej akadémii. (Doporučujeme pre žiakov 3.a 4. ročníka)
  Doučovanie z matematiky Doučovanie z matematiky
  Ekonóm ekonomické činnosti v praxi
  Florbal zdokonaľovanie, hra, príprava na súťaže
  Horská cyklistika Horská cyklistika po okolí
  Krúžok odborných zručností on line Práca na projektoch, príprava na súťaže SOČ
  Krúžok šikovných rúk Tvorba a oprava technických školských pomôcok
  Letecko - modelársky krúžok konštrukcia, ovládanie modelov...
  Loptové hry v školskom internáte zdravý životný štýl, zdokonaľovanie hry
  Môj priateľ počítač využitie IKT v praxi, na zábavu a voľný čas
  NAO-v svet programovanie s robotom NAO-m
  Odborná nemčina zdokonaľovanie v nemeckom jazyku zamerané na odbornú nemčinu
  On-line ekonómia praktické cvičenia z ekonomiky on-line
  Počítače a počítačové siete Všetko okolo PC a počítačových sietí
  Poznávanie okolia Nového Mesto nad Váhom Poznávanie okolia Nového Mesto nad Váhom
  Prírodopisný krúžok poznávanie prírody v okolí Nového Mesta nad Váhom
  Propagácia školy a jej aktivít na verejnosti Príprava propagačných materiálov a aktivít súvisiacich s propagáciou školy na verejnosti
  Racionálne stravovanie racionálne stravovanie v živote človeka, zdravý životný štýl
  Ročníkové projekty Realizácia ročníkových projektov
  Spracovanie úloh a zadaní na PC spracovanie úloh a zadaní na PC
  Stolný tenis zdokonalenie hry, príprava na súťaže
  Svet priemyselnej informatiky v 21. stroročí novinky v priemysle a priemyselnej informatike
  Šachový krúžok zdokonaľovanie, hra, príprava na súťaž
  Turistický krúžok turistika, poznávanie regiónu
  Učme sa prezentovať Spôsoby, nástroje a zručnosti prezentovania
  Využitie PC v elektrotechnike Využitie PC v elektrotechnike, spracovanie zadaní, meraní...

  © aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.08.2017

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
   Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
   fax: 032 7465123

  Fotogaléria