Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Angličtina online Zdokonaľovanie v angličtine, komunikácia online, English GO
Bikeland poznávanie okolia Nového Mesta n.V. na bicykloch
Cisco Networking Academy Podpora pre štúdium počítačových sietí na sieťovej akadémii. (Doporučujeme pre žiakov 3.a 4. ročníka)
Cyklistický krúžok Cyklistika po okolí - zdravý štýl
Cyklistika Cyklistika po okolí - zdravý štýl
Ekonóm praktické cvičenia z ekonomiky, účtovníctva
Filmy sú môj svet Filmy sú môj svet
Florbal zdokonaľovanie, hra, príprava na súťaže
Historický krúžok História - súčasť nášho poznania
Komunikujeme anglicky s partnermi projektu Erasmus+ chat, komunikácia, konverzácia a online aktivity
Krúžok odborných zručností on line Práca na projektoch, príprava na súťaže SOČ
Letecko - modelársky krúžok konštrukcia, ovládanie modelov...
Loptové hry v školskom internáte zdravý životný štýl, zdokonaľovanie hry
Môj priateľ počítač využitie IKT v praxi, na zábavu a voľný čas
NAO-v svet programovanie s robotom NAO-m
Odborná nemčina zdokonaľovanie v nemeckom jazyku zamerané na odbornú nemčinu
On-line ekonómia praktické cvičenia z ekonomiky on-line
Plavecký krúžok Plávanie - zdravý životný štýl
Poznávanie okolia Nového Mesto nad Váhom Poznávanie okolia Nového Mesto nad Váhom
Propagácia školy a jej aktivít na verejnosti Príprava propagačných materiálov a aktivít súvisiacich s propagáciou školy na verejnosti
Racionálne stravovanie racionálne stravovanie v živote človeka, zdravý životný štýl
Ročníkové projekty Realizácia ročníkových projektov
Spracovanie úloh a zadaní na PC spracovanie úloh a zadaní na PC
Šachový krúžok zdokonaľovanie, hra, príprava na súťaž
Turistický krúžok turistika, poznávanie regiónu
Učme sa prezentovať Spôsoby, nástroje a zručnosti prezentovania
Virtuálne cestovanie - využitie angličtiny v školských projektoch Virtuálne cestovanie - využitie angličtiny v školských projektoch
Zásady prežitia v krízových situáciách zásady prežitia v krízových situáciách
Zmaturuj zo slovenčiny Príprava na maturitu zo slovenčiny

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
    fax: 032 7465123

Fotogaléria