Navigácia

Navigácia

  Zoznam krúžkov

  WWW Názov    Popis
  Angličtina k maturite príprava k maturite
  Bikeland poznávanie okolia Nového Mesta n.V. na bicykloch
  Cisco Networking Academy Podpora pre štúdium počítačových sietí na sieťovej akadémii. (Doporučujeme pre žiakov 3.a 4. ročníka)
  Cyklistický krúžok spoznávame na bycikli okolie Nového Mesta nad Váhom
  Doučovanie z matematiky Doučovanie z matematiky
  Ekonóm ekonomické činnosti v praxi
  Filmy sú môj svet Filmy sú môj svet
  Florbal zdokonaľovanie, hra, príprava na súťaže
  Komunikujeme anglicky s partnermi projektu Erasmus+ chat, komunikácia, konverzácia a online aktivity
  Krúžok odborných zručností on line Práca na projektoch, príprava na súťaže SOČ
  Letecko - modelársky krúžok konštrukcia, ovládanie modelov...
  Loptové hry v školskom internáte zdravý životný štýl, zdokonaľovanie hry
  Môj priateľ počítač využitie IKT v praxi, na zábavu a voľný čas
  NAO-v svet programovanie s robotom NAO-m
  Odborná nemčina zdokonaľovanie v nemeckom jazyku zamerané na odbornú nemčinu
  On-line ekonómia praktické cvičenia z ekonomiky on-line
  Poznávanie okolia Nového Mesto nad Váhom Poznávanie okolia Nového Mesto nad Váhom
  Príprava žiakov na VŠ z matematiky Príprava žiakov na VŠ z matematiky
  Propagácia školy a jej aktivít na verejnosti Príprava propagačných materiálov a aktivít súvisiacich s propagáciou školy na verejnosti
  Racionálne stravovanie racionálne stravovanie v živote človeka, zdravý životný štýl
  Redakčný krúžok tvorba školského časopisu v elektronickej podobe
  Ročníkové projekty Realizácia ročníkových projektov
  Spracovanie úloh a zadaní na PC spracovanie úloh a zadaní na PC
  Svet priemyselnej informatiky v 21. stroročí novinky v priemysle a priemyselnej informatike
  Šachový krúžok zdokonaľovanie, hra, príprava na súťaž
  Turistický krúžok turistika, poznávanie regiónu
  Učme sa prezentovať Spôsoby, nástroje a zručnosti prezentovania
  Zásady prežitia v krízových situáciách zásady prežitia v krízových situáciách

  © aScAgenda 2018.0.1072 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.10.2017

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
   Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
   fax: 032 7465123

  Fotogaléria