Navigácia

Navigácia

  Zoznam tried

  Názov
  I.A Rozvrh
  Triedny učiteľ PaedDr. Jarmila Janisková
  Učebňa 305
  I.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Milena Tóthová
  Učebňa 304
  I.DL Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Ľubica Gracíková
  Učebňa 201
  I.F Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Ivana Daridová
  Učebňa 301
  II.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Anna Rebrová
  Učebňa 117
  II.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Anna Streitzigová
  Učebňa 208
  II.D Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Iveta Mroceková
  Učebňa 326
  II.F Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Jana Sláviková
  Učebňa 219
  III.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Ján Cibulka
  Učebňa 319
  III.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Adriana Pagáčová
  Učebňa 206
  III.D Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Miroslav Oravec, PhD.
  Učebňa 312
  III.F Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Viera Podolanová
  Učebňa 106
  IV.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Milan Lipták
  Učebňa 308
  IV.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Marta Murgašová
  Učebňa 205
  IV.F Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Andrej Neuschl
  Učebňa 208

  © aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.08.2017

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
   Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
   fax: 032 7465123

  Fotogaléria