Navigácia

O škole

História školy

Rozvoj priemyslu na strednom Považí, vznik nových závodov v Novom Meste nad Váhom a okolí po 2. svetovej vojne vyvolali potrebu väčšieho množstva stredných technických kádrov. Preto 1. septembra 1949 vzniká dvojročná majstrovská škola bez maturity, ktorá predstavovala vlastne elokované triedy Vyššej priemyselnej školy strojníckej v Bratislave. Po dvoch rokoch sa z nej profiluje štvorročná Stredná priemyselná škola strojnícka. V roku 1974 sa škola sťahuje do nového areálu, ktorý vtedy predstavoval výchovnovzdelávací komplex patriaci k najmodernejším v celej republike. Dochádza k výrazným zmenám v odbornej profilácii - z monotypnej školy zameranej na strojárstvo sa stáva vzdelávacia inštitúcia s názvom Stredná priemyselná škola zameraná na vzdelávanie v strojárskych, elektrotechnických i ekonomických odboroch. Od 1. septembra 2001 zmenila škola poverením KÚ v Trenčíne názov na ZDRUŽENÁ STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA. Poslednou zmenou legislatívy v r. 2008 sa zmenil názov na  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom. Škola zabezpečuje vzdelávanie vo všetkých študijných a učebných odboroch zameraných na strojárstvo a elektrotechniku. 

 
Počas viac ako 60-ročnej existencie školy opustilo brány školy cca 7000 absolventov 4-ročného denného štúdia ukončeného maturitou, 366 absolventov pomaturitného štúdia, 80 absolventov 3-ročného denného štúdia ukončeného výučným listom a 1148 absolventov večerného štúdia popri zamestnaní.

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 32 7465111 - ústredňa
    fax: 032 7465123

Fotogaléria