• Voľné miesto učiteľa informačných technológií

   • Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom prijme do pracovného pomeru:

    učiteľa informačných a sieťových technológií

    Miesto práce: Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom

    Druh pracovného pomeru: Plný úväzok

    Termín nástupu: 1. september 2022

    Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

    Výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa s aprobáciou na informačné a sieťové technológie.

    Požiadavky na zamestnanca školy

    Vzdelanie podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v platnom znení.

    Vzdelanie v odbore:

    VŠ 2. stupňa v informačných a sieťových technológiách + DPŠ výhodou, informatika.

    Informácia o plate:

    Plat bude určený v zmysle zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, minimálne vo výške 942,50 € (brutto).

    Poznámka: výška platu je závislá od kvalifikácie a počtu odpracovaných rokov s kreditovým príplatkom a príplatkom za prácu nad rámec (triednictvo, krúžková činnosť a ostatné)

    Možnosť kariérového rastu, celoživotného vzdelávania, zabezpečenie ubytovania.

    Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy:

    Stredná priemyselná škola

    Bzinská 11

    915 01 Nové Mesto nad Váhom

    alebo na e-mail: zsps@spsnmnv.sk