Navigácia

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • +421 32 7465111 - ústredňa
  fax: 032 7465123

Streda 16. 1. 2019

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

2018/2019

Sme Microsoft School

Sme Microsoft School

Novinky

 • 22.1.2019 o 16,00 hod. sa uskutočnia triedne schôdzky rodičovského združenia. O 16,45 hod. začína zasadnutie rodičovskej rady v zborovni.Tešíme sa na stretnutie s Vami.

  Vianočné prázdniny sa v tomto školskom roku začínajú v nedeľu 23. decembra 2018 a skončia v pondelok 7. januára 2019. Školské vyučovanie sa začne v utorok 8. januára 2019 podľa riadneho rozvrhu (párny týždeň).

  Prajeme šťastné a veselé sviatky, veľa zdravia a úspechov v novom roku.

 • 3.9.2018 o 8,30 hod. bude slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019 pred hlavným vchodom do školy. Následne budú prebiehať triednické hodiny.

  Prajeme všetkým úspešný školský rok a veľa chuti do učenia!

 • Aj v tomto školskom roku firmy oceňovali šikovných a úspešných študentov školy.Súťaž "Najlepší absolvent školy" finančne dotuje spoločnosť TRW Automotive (Slovakia), s.r.o. v Novom Meste nad Váhom finančnou sumou 500 Eur. Tento rok boli ocenení:1. Ján Haláček, IV.A2. Tomáš Žák, IV.B3. Roman Sedláček, IV.DZástupcovia spoločnosti Hella Slovakia Front – Lighting s.r.o., Kočovce odovzdali vecné ceny trom žiakom, menovite:Ondrej Bublavý, IV.DNicolas Depeš, IV.FRadoslav Macejka, II.AFirma Askoll Slovakia s.r.o. venovala vecný dar Marekovi Škytovi, III.D za celoročne aktívny prístup k plneniu povinností a študijné výsledky z predmetu odborný výcvik vo firme.Krásne prázdniny a dovidenia v školskom roku 2018/2019.

 • Dňa 15.6.2018 sa Radoslav Macejka z II.A zúčastnil súťaže 4E.ON, ktorú organizovala Západoslovenská Energetika v starej Elektrárni v Piešťanoch. Do súťaže pripravil projekt – Digitálny merač Volt-Ampérovej charakteristiky elektronických prvkov.Hlavným významom tohto merača je meranie VA charakteristiky, môže však slúžiť ako laboratórny zdroj s veľmi presným meraním prúdu a napätia, ako aj na meranie časového priebehu prúdu. Výstupné napätie do 24V a prúd do 5A dostačujú na prácu s väčšinou súčiastok, prípadne zariadení používaných v elektronike. Namerané dáta sú prevádzané priamo do počítača do programu Excel, nie je preto potrebné žiadne ručné prepisovanie a je s nimi možné ďalej pracovať.Odborná porota zvážila edukačnú vlastnosť výrobku, výborné spracovanie, celkový nápad a udelila Radoslavovi Macejkovi za tento merač 2. miesto.

 • V tomto školskom roku sa opätovne Radoslav Macejka z II.A zapojil do celoštátnej on-line informatickej súťaže iBobor, a to vo vyššej kategórii (kat. Senior) – v kat. pre tretiakov a štvrtákov. Zo 4 712 súťažiacich z celého Slovenska dosiahol percentil 98% a stal sa úspešným riešiteľom.Okrem toho mu neunikla ani medzinárodná súťaž Matematický klokan. V kategórii O12 získal 5. miesto z 2920 súťažiacich s percentilom 99,8% v SR. Sú to vynikajúce výsledky. Blahoželáme a prajeme ešte veľa ďalších úspechov.

 • 11.5.2018 bol posledným dňom školského roka štvrtákov. Odchádzajú na "akademický týždeň" a od 21.5. ich čaká posledná - ústna časť maturitnej skúšky. Prajeme im veľa šťastia pri zelenom stole, výborné odpovede a úspešný štart do života! Otvorenie ústnej časti maturitnej skúšky bude 21.5.2018 o 7,10 hod. v aule školy.

 • V dňoch 25.4.2018 až 27.4.2018 sa uskutočnilo celoštátne kolo SOČ na Žilinskej univerzite v Žiline.V tomto kole prezentoval svoju prácu s názvom "CNC frézka" v súťažnom odbore 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava Roman Sedláček zo IV.D.Z pomedzi 16 prác skončil na medailovom 3. mieste. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

 • Na výstave Mladý tvorca 2018 sme sa aj tento rok zúčastnili so súťažným výrobkom pod názvom „Inovatívny návrh konštrukcie a výroba modelu prevíjacieho zariadenia napáskovaných rúrok (ihiel)“ Ondreja Bublavého zo IV.D triedy.Súťaž bola vyhlásená MH SR. Výstava podporila stredoškolské odborné vzdelávanie a najmä systém rozbiehajúceho sa duálneho vzdelávania. Vytvorila priestor pre nadviazanie spolupráce stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami. Rodičom a žiakom základných škôl poskytla väčší prehľad o profilácii škôl. Podporila záujem mladých ľudí o podnikanie.

 • Dňa 11.4.2018 sa družstvo žiakov našej školy zúčastnilo Branného súboja študentov organizovaného Ministerstvom obrany SR a TSK. Naši žiaci (Krištof Němý - IV.D; Andrej Štefánik – IV.B; Andrej Lacho - IV.B; Filip Kucharovič – IV.B; Matúš Adamkovič – II.A; Peter Bušo – IV.D; Martin Topoľský - IV.A) obsadili v konkurencii 11 škôl z celého kraja krásne 2. miesto a so ziskom 988 bodov zaostali iba o 4 body za víťazom. Spestrením podujatia boli ukážky sebaobrany a vystúpenie členov čestnej stráže. Žiakom sa súťaž veľmi páčila a mali možnosť spoznať život profesionálneho vojaka, ktorí toto podujatie zabezpečovali.

 • 17.4.2018 o 16,00 hod. sa uskutočnia triedne schôdzky rodičovského združenia. O 16,45 hod. začína zasadnutie rodičovskej rady v zborovni.Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • +421 32 7465111 - ústredňa
  fax: 032 7465123

Fotogaléria